Beaktats t.o.m. FörfS 968/2022.

25.2.1994/157

Förordning om importavgifter

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av 15 § lagen den 30 december 1993 om importavgifter (1519/93):

1 §

Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om fördelningen av importkvoter till importörerna av sådana produkter som med stöd av 6 § 1 och 3 mom. lagen om importavgifter (1519/93) uppställts i den förmånsförteckning, som bifogats sagda lag.

Ovan i 1 mom. avsedda kvoter skall fördelas importörvis med kvotbevis.

2 §

Om fördelning av den i 6 § 4 mom. lagen om importavgifter avsedda årliga produktionskvoten om 350 ton för ost och den i 5 mom. avsedda årliga produktionskvoten om 70 ton för viltprodukter beslutar tullstyrelsen.

Ovan i 1 mom. avsedda kvoter skall fördelas så att produkterna ingår i kvoterna per dag i den ordning som överlåtelsebeslutet gällande produkterna har fattats.

3 §

Närmare föreskrifter om ansökningsförfarandet i anslutning till fördelning av kvoterna meddelas vid behov av jord- och skogsbruksministeriet i fråga om 1 § och av tullstyrelsen i fråga om 2 §.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1994.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.