Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

30.9.1988/851

Lag om avsättande av staten tillhöriga områden till myrskyddsområden

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Till sådana särskilda skyddsområden (myrskyddsområden) som avses i lagen om naturskydd (71/23) avsätts följande områden:

1) Lätäseno-Hietajokiområdet, som omfattar ca 42 000 hektar staten tillhöriga områden i Enontekis kommun (bilaga 1; områdets gränser har utmärkts med en röd streckad linje);

2) Jietanasvuomaområdet, som omfattar ca 1 500 hektar staten tillhöriga områden i Enontekis kommun (bilaga 2);

3) Pöyrisvuomaområdet, som omfattar ca 4 000 hektar staten tillhöriga områden i Enontekis kommun (bilaga 3);

4) Saaravuoma-Kuoskisenvuomaområdet, som omfattar ca 16 000 hektar staten tillhöriga områden i Enontekis kommun (bilaga 4);

5) Sotkavuomaområdet, som omfattar ca 2 000 hektar staten tillhöriga områden i Enontekis kommun (bilaga 5);

6) Piessuo-Luomusjokiområdet, som omfattar ca 2 300 hektar staten tillhöriga områden i Utsjoki kommun (bilaga 6);

7) Området Pieran Marin jänkä, som omfattar ca 2 400 hektar staten tillhöriga områden i Enare kommun (bilaga 7);

8) Sammuttijänkä-Vaijoenjänkäområdet, som omfattar ca 48 000 hektar staten tillhöriga områden i Enare och Utsjoki kommuner (bilaga 8);

9) Terstojänkäområdet, som omfattar ca 2 300 hektar staten tillhöriga områden i Enare kommun (bilaga 9);

10) Hanhijänkä-Pierkivaaranjänkäområdet, som omfattar ca 3 800 hektar staten tillhöriga områden i Enare kommun (bilaga 10);

11) Raakevuoma-Vuossijänkäområdet, som omfattar ca 6 700 hektar staten tillhöriga områden i Kittilä kommun (bilaga 11);

12) Naatsukka-aapaområdet, som omfattar ca 8 900 hektar staten tillhöriga områden i Kittilä och Sodankylä kommuner (bilaga 12);

13) Området Siukatanjärvet, som omfattar ca 1 700 hektar staten tillhöriga områden i Kittilä kommun (bilaga 13);

14) Området Loukisen latvasuot, som omfattar ca 4 300 hektar staten tillhöriga områden i Kittilä kommun (bilaga 14);

15) Kuortanovuoma-Saivinvuomaområdet, som omfattar ca 5 700 hektar staten tillhöriga områden i Kittilä kommun (bilaga 15);

16) Leppävuoma-Murtovuomaområdet, som omfattar ca 2 000 hektar staten tillhöriga områden i Kittilä kommun (bilaga 16);

17) Silmäsvuomaområdet, som omfattar ca 1 800 hektar staten tillhöriga områden i Kittilä kommun (bilaga 17);

18) Mustaoja-Nunaravuomaområdet, som omfattar ca 1 100 hektar staten tillhöriga områden i Kittilä kommun (bilaga 18);

19) Tollovuoma-Vasanvuomaområdet, som omfattar ca 2 300 hektar staten tillhöriga områden i Kittilä kommun (bilaga 19);

20) Ahvenvuomaområdet, som omfattar ca 1 400 hektar staten tillhöriga områden i Kittilä kommun (bilaga 20);

21) Näätävuoma-Sotkavuomaområdet, som omfattar ca 5 000 hektar staten tillhöriga områden i Kittilä kommun (bilaga 21);

22) Teuravuoma-Kivijärvenvuomaområdet, som omfattar ca 5 000 hektar staten tillhöriga områden i Kolari kommun (bilaga 22);

23) Juustovuomaområdet, som omfattar ca 770 hektar staten tillhöriga områden i Kolari kommun (bilaga 23);

24) Sieppijänkä-Pieruvuomaområdet, som omfattar ca 1 000 hektar staten tillhöriga områden i Kolari kommun (bilaga 24);

25) Karhuvuomaområdet, som omfattar ca 540 hektar staten tillhöriga områden i Kolari kommun (bilaga 25);

26) Sota-aapaområdet, som omfattar ca 2 900 hektar staten tillhöriga områden i Sodankylä kommun (bilaga 26);

27) Vaaranaapaområdet, som omfattar ca 3 500 hektar staten tillhöriga områden i Sodankylä kommun (bilaga 27);

28) Nalka-aapaområdet, som omfattar ca 900 hektar staten tillhöriga områden i Sodankylä kommun (bilaga 28);

29) Pomokaira-Tenniöaapaområdet, som omfattar ca 44 000 hektar staten tillhöriga områden i Sodankylä kommun (bilaga 29);

30) Ilmakkiaapaområdet, som omfattar ca 650 hektar staten tillhöriga områden i Sodankylä kommun (bilaga 30);

31) Viiankiaapaområdet, som omfattar ca 4 400 hektar staten tillhöriga områden i Sodankylä kommun (bilaga 31);

32) Vitsavaaranaapa-Kiekeröselkäområdet, som omfattar ca 1 340 hektar staten tillhöriga områden i Sodankylä kommun (bilaga 32);

33) Leviäaapa-Sammalaapaområdet, som omfattar ca 760 hektar staten tillhöriga områden i Sodankylä kommun (bilaga 33);

34) Suikeloaapaområdet, som omfattar ca 960 hektar staten tillhöriga områden i Sodankylä kommun (bilaga 34);

35) Lämsänaapa-Sakkala-aapaområdet, som omfattar ca 3 800 hektar staten tillhöriga områden i Pelkosenniemi och Savukoski kommuner (bilaga 35);

36) Kaarrerämiä-Kellovuotsoområdet, som omfattar ca 3 300 hektar staten tillhöriga områden i Savukoski kommun (bilaga 36);

37) Uura-aapaområdet, som omfattar ca 2 300 hektar staten tillhöriga områden i Savukoski kommun (bilaga 37);

38) Joutsenaapa-Kaita-aapaområdet, som omfattar ca 10 300 hektar staten tillhöriga områden i Sälla och Savukoski kommuner (bilaga 38);

39) Löytöjänkä-Suksenpaistama-aapaområdet, som omfattar ca 2 000 hektar staten tillhöriga områden i Sälla kommun (bilaga 39);

40) Kätkäaapa-Serrijokiområdet, som omfattar ca 770 hektar staten tillhöriga områden i Pelkosenniemi kommun (bilaga 40);

41) Haikara-aapa-Vitsikkoaapaområdet, som omfattar ca 1 400 hektar staten tillhöriga områden i Kemijärvi stad och Pelkosenniemi kommun (bilaga 41);

42) Karitunturiområdet, som omfattar ca 2 300 hektar staten tillhöriga områden i Posio kommun (bilaga 42);

43) Mustiaapa-Kaattasjärviområdet, som omfattar ca 2 900 hektar staten tillhöriga områden i Övertorneå kommun och Rovaniemi landskommun (bilaga 43);

44) Saariaapaområdet, som omfattar ca 2 000 hektar staten tillhöriga områden i Simo kommun (bilaga 44);

45) Jänessuoområdet, som omfattar ca 950 hektar staten tillhöriga områden i Kuivaniemi kommun (bilaga 45);

46) Hyöteikönsuoområdet, som omfattar ca 920 hektar staten tillhöriga områden i Kuusamo kommun (bilaga 46);

47) Lapiosuo-Iso Äijönsuoområdet, som omfattar ca 23 600 hektar staten tillhöriga områden i Ranua och Pudasjärvi kommuner (bilaga 47);

48) Kärppäsuo-Räinänsuoområdet, som omfattar ca 1 250 hektar staten tillhöriga områden i Pudasjärvi kommun (bilaga 48);

49) Sominsuoområdet, som omfattar ca 1 500 hektar staten tillhöriga områden i Pudasjärvi kommun (bilaga 49);

50) Leväsuo-Kärppäsuoområdet, som omfattar ca 2 050 hektar staten tillhöriga områden i Utajärvi och Puolanka kommuner (bilaga 50);

51) Iso Tilansuo-Housusuoområdet, som omfattar ca 3 000 hektar staten tillhöriga områden i Utajärvi och Puolanka kommuner (bilaga 51);

52) Karhunsuo-Viitasuoområdet, som omfattar ca 1 100 hektar staten tillhöriga områden i Utajärvi och Puolanka kommuner (bilaga 52);

53) Sarvisuo-Jerusaleminsuoområdet, som omfattar ca 3 700 hektar staten tillhöriga områden i Vaala och Utajärvi kommuner (bilaga 53);

54) Vieremänsuoområdet, som omfattar ca 2 000 hektar staten tillhöriga områden i Suomussalmi kommun (bilaga 54);

55) Saarensuoområdet, som omfattar ca 700 hektar staten tillhöriga områden i Suomussalmi kommun (bilaga 55);

56) Lososuo-Saarijärviområdet, som omfattar ca 1 100 hektar staten tillhöriga områden i Suomussalmi kommun (bilaga 56);

57) Iso Ahvensuo-Karhusuoområdet, som omfattar ca 600 hektar staten tillhöriga områden i Suomussalmi kommun (bilaga 57);

58) Säynäjäsuo-Matalansuoområdet, som omfattar ca 1 000 hektar staten tillhöriga områden i Suomussalmi kommun (bilaga 58);

59) Joutensuo-Mustosensuoområdet, som omfattar ca 1 500 hektar staten tillhöriga områden i Hyrynsalmi kommun (bilaga 59);

60) Juortanansalo-Lapinsuoområdet, som omfattar ca 2 700 hektar staten tillhöriga områden i Kuhmo stad och Suomussalmi kommun (bilaga 60);

61) Tulisuo-Varpusuoområdet, som omfattar ca 1 900 hektar staten tillhöriga områden i Hyrynsalmi och Suomussalmi kommuner samt Kuhmo stad (bilaga 61);

62) Solansuoområdet, som omfattar ca 660 hektar staten tillhöriga områden i Sotkamo kommun (bilaga 62);

63) Teerisuo-Lososuoområdet, som omfattar ca 2 100 hektar staten tillhöriga områden i Kuhmo stad (bilaga 63);

64) Tervaneva-Sivakkanevaområdet, som omfattar ca 570 hektar staten tillhöriga områden i Pyhäjärvi kommun och Haapajärvi stad (bilaga 64);

65) Pilvinevaområdet, som omfattar ca 2 170 hektar staten tillhöriga områden i Vetils och Kaustby kommuner (bilaga 65);

66) Linjasalmenneva-Tynnyrinnevaområdet, som omfattar ca 1 150 hektar staten tillhöriga områden i Lestijärvi kommun (bilaga 66);

67) Rasvasuo-Kitkasuoområdet, som omfattar ca 1 450 hektar staten tillhöriga områden i Lieksa stad (bilaga 67);

68) Ruosmesuo-Hanhisuoområdet, som omfattar ca 1 800 hektar staten tillhöriga områden i Ilomants kommun (bilaga 68);

69) Iso Huppioområdet, som omfattar ca 510 hektar staten tillhöriga områden i Juva kommun (bilaga 69);

70) Haukkaneva-Nikulinnevaområdet, som omfattar ca 1 070 hektar staten tillhöriga områden i Virdois och Alavo städer (bilaga 70);

71) Siikanevaområdet, som omfattar ca 700 hektar staten tillhöriga områden i Ruovesi kommun (bilaga 71).

2 §

Myrskyddsområdenas gränser mot annan statsjord skall bestämmas och utmärkas i terrängen vid lantmäteriförrättning, varvid i tillämpliga delar skall iakttas vad lagen om skifte (604/51) stadgar om rågång. Gränserna för områdena bör så väl som möjligt anpassas efter terrängen. Eventuella meningsskiljaktigheter om gränssträckningen avgörs av statsrådet. I statsrådets beslut får ändring inte sökas genom besvär.

Gränserna för myrskyddsområdena skall utmärkas så att ett tillräckligt antal skyltar som anger skyddsområde utplaceras i terrängen och att på träd eller andra landmärken som är belägna på gränslinjen målas ett märke som anger var gränsen går. Beträffande skyltarna och märkena gäller vad som särskilt bestäms om sådana.

3 §

De myndigheter som övervakar naturvården och vakterna på naturskyddsområdena har rätt att omhänderta jakt-, uppsamlings- och andra redskap, som använts eller är avsedda att användas i strid med de stadganden eller föreskrifter som skall iakttas på myrskyddsområdena. Samma rätt gäller även beträffande djur som olovligen fångats och växter som olovligen tagits på ett myrskyddsområde samt allt annat sådant som inte får tas eller användas på skyddsområdet.

4 §

Om ett område, som inte är i statens ägo men som är beläget inom gränserna för ett genom denna lag inrättat myrskyddsområde, övergår till staten, anses det höra till detta område.

Övergår ett område som gränsar till ett myrskyddsområde som inrättats genom denna lag i statens ägo, kan det genom beslut av miljöministeriet anslutas till området.

5 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

6 §

Denna lag träder i kraft den 1 december 1988.

Regeringens proposition 20/88, Lag- och ekonomiutsk. bet. 6/88, Stora utsk. bet. 61/88

BILAGOR 1–71LÄTÄSENO-HIETAJOKIOMRÅDET Enontekis 183305, 06, 183401, 02, 03, 04, 05, 06, 2811 09, 2812 07, 08

JIETANASVUOMAOMRÅDET Enoktekis 2811 08

PÖYRISVUOMAOMRÅDET Enontekis 2814 10, 11, 2832 02

SAARAVUOMA-KUOSKISENVUOMAOMRÅDET Enontekis 2831 02, 05, 06, 08, 09

SOTKAVUOMAOMRÅDET Enontekis 2813 01, 04

PIESSUO-LUOMUSJOKIOMRÅDET Utsjoki 3824 03, 3913 01

OMRÅDET PIERAN MARIN JÄNKÄ Enare 3931 01, 04

SAMMUTTIJÄNKÄ-VAIJOENJÄNKÄOMRÅDET Enare, Utsjoki 3842 03, 05, 06, 3931 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12

TERSTOJÄKÄOMRÅDET Enare 3823 09

HANHIJÄNKÄ-PIERKIVAARANJÄNKÄOMRÅDET Enare 3842 01, 02

RAAKEVUOMA-VUOSSIJÄNKÄOMRÅDET Kittilä 2742 03, 06, 08

NAATSUKKA-AAPAOMRÅDET Kittilä, Sodankylä 3722 08, 09, 11, 12

SIUKATANJÄRVETOMRÅDET Kittilä 2742 11, 2744 02

OMRÅDET LOUKISEN LATVASUOT Kittilä 2743 04, 05, 3721 07, 08

KUORTANOVUOMA-SAIVINVUOMAOMRÅDET Kittilä 2741 12, 2742 10, 2743 03

LEPPÄVUOMA-MURTOVUOMAOMRÅDET Kittilä 2741 07

SILMÄSVUOMAOMRÅDET Kittilä 3712 04, 05 07, 08

MUSTAOJA-NUNARAVUOMAOMRÅDET Kittilä 2734 05, 06, 08, 09

TOLLOVUOMA-VASANVUOMAOMRÅDET Kittilä 2734 04, 03

AHVENVUOMAOMRÅDET Kittilä 2734 01, 02

NÄÄTÄVUOMA-SOTKAVUOMAOMRÅDET Kittilä 2733 08 + 3711 05, 2733 09 + 3711 06, 3711 08

TEURAVUOMA-KIVIJÄRVENVUOMAOMRÅDET Kolari 2713 10, 11, 2731 01, 02

JUUSTOVUOMAOMRÅDET Kolari 2642 09

SIEPPIJÄNKÄ-PIERUVUOMAOMRÅDET Kolari 2624 09, 12

KARHUVUOMAOMRÅDET Kolari 2731 04, 07

SOTA-AAPAOMRÅDET Sodankylä 3742 03, 06, 3831 01

VAARANAAPAOMRÅDET Sodankylä 3742 07, 10

NALKA-AAPAOMRÅDET Sodankylä 3742 01, 04

POMOKAIRA-TENNIÖAAPAOMRÅDET Sodankylä 3714 09, 3723 02, 03, 04, 05, 06, 3724 01, 04

ILMAKKIAAPAOMRÅDET Sodankylä 3714 09, 12

VIIANKIAAPAOMRÅDET Sodankylä 3713 12, 3714 10

VITSAVAARANAAPA-KIEKERÖSELKÄOMRÅDET Sodankylä 3713 01, 04

LEVIÄAAPA-SAMMALAAPAOMRÅDET Sodankylä 3713 10

SUIKELOAAPAOMRÅDET Sodankylä 3624 05

LÄMSÄNAAPA-SAKKALA-AAPAOMRÅDET Pelkosenniemi, Savukoski 3731 04, 05, 07, 08, 10

KAARRERÄMIÄ-KELLOVUOTSOOMRÅDET Savukoski 4712 07, 08,10, 11

UURA-AAPAOMRÅDET Savukoski 4721 10, 11, 12

JOUTSENAAPA-KAITA-AAPAOMRÅDET Salla, Savukoski 3644 08 + 4622 05, 3644 09 + 4622 06, 4622 07, 08

LÖYTÖJÄNKÄ-SUKSENPAISTAMA-AAPAOMRÅDET Salla 4612 09

KÄTKÄAAPA-SERRIJOKIOMRÅDET Pelkosenniemi 3642 11, 12

HAIKARA-AAPA-VITSIKKOAAPAOMRÅDET Kemijärvi, Pelkosenniemi 3623 12, 3624 10

KARITUNTURIOMRÅDET Posio 3544 09, 3633 04, 07

MUSTIAAPA-KAATTASJÄRVIOMRÅDET Övertorneå, Rovaniemi lk. 2634 01, 02, 04

SAARIAAPAOMRÅDET Simo 3522 05, 08

JÄNESSUOOMRÅDET Kuivaniemi 3521 08, 11

HYÖTEIKÖNSUOOMRÅDET Kuusamo 4523 04, 07

LAPIOSUO-ISO ÄIJÖNSUOOMRÅDET Ranua, Pudasjärvi 3514 03, 3523 01, 02, 03, 04, 05, 06, 3524 01

KÄRPPÄSUO-RÄINÄNSUOOMRÅDET Pudasjärvi 3514 01, 04

SOININSUOOMRÅDET Pudasjärvi 3514 12

LEVÄSUO-KÄRPPÄSUOOMRÅDET Utajärvi, Puolanka 3442 03, 06

ISO TILANSUO-HOUSUSUOOMRÅDET Puolanka, Utajärvi 3442 03, 08

KARHUSUO-VIITASUOOMRÅDET Utajärvi, Puolanka 3442 04, 05

SARVISUO-JERUSALEMINSUOOMRÅDET Vaala Utajärvi 3423 12, 3442 03, 06

VIEREMÄNSUOOMRÅDET Suomussalmi 4514 07

SAARENSUOOMRÅDET Suomussalmi 4511 09

LOSOSUO-SAARIJÄRVIOMRÅDET Suomussalmi 4423 11, 4441 02

ISO AHVENSUO-KARHUSUOOMRÅDET Suomussalmi 4511 06

SÄYNÄJÄSUO-MATALASUOOMRÅDET Suomussalmi 4421 12, 4422 10

JOUTENSUO-MUSTOSENSUOOMRÅDET Hyrynsalmi 4421 11

JUORTANANSALO-LAPINSUOOMRÅDET Kuhmo, Suomussalmi 4423 10, 11

TULISUO-VARPUSUOOMRÅDET Hyrynsalmi, Kuhmo, Suomussalmi 4423 01, 04

SOLANSUOOMRÅDET Sotkamo 4412 04

TEERISUO-LOSOSUOOMRÅDET Kuhmo 4322 11, 4324 02, 03

TERVANEVA-SIVAKKANEVAOMRÅDET Pyhäjärvi, Haapajärvi 2343 12 + 3321 03, 3321 06

PILVINEVAOMRÅDET Vetils, Kaustby 2314 12, 2323 10, 2332 03, 2341 01

LINJASALMENNEVAOMRÅDET Lestnärvi 2332 09, 12

RASVASUO-KITKASUOOMRÅDET Lieksa 4323 11, 12, 4341 02, 03

RUOSMESUO-HANHISUOOMRÅDET Ilomants 4244 12 + 5222 03

ISO HUPPIOOMRÅDET Juva 3231 07, 08

HAUKKANEVA-NIKULINNEVAOMRÅDET Virdois, Alavus 2214 06, 2223 04

SIIKANEVAOMRÅDET Ruovesi 2142 03, 06, 2231 01

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.