Vartiointialan työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 5/2012
Päätöksen antopäivä: 09.02.2012
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Allekirjoituspäivämäärä: 18.06.2020
Voimaantulopäivämäärä: 18.06.2020
Päättymispäivämäärä: 31.03.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 5 /2012
Antamispäivä 9.2.2012
Dnro 11185

TYÖEHTOSOPIMUS Vartiointialan työehtosopimus

Allekirjoitettu 8.3.2011
Voimaantulo 1.2.2011

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry

Työntekijäpuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Vartiointialan työehtosopimus on valtakunnallinen. Vartiointialan työehtosopimuksen soveltamisalamääräyksen mukaan työehtosopimusta sovelletaan vartiointiliikkeiden palveluksessa olevien työntekijöiden työsuhteisiin.

Vartiointialan työehtosopimus korvaa aiemman samannimisen työehtosopimuksen, jossa työnantajapuolena oli Palvelualojen toimialaliitto ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ilmoituksen mukaan sillä on 24 sopimuksen piirissä olevaa jäsenyritystä, joissa on sopimuksen piirissä yhteensä 4500 työntekijää.

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry on ilmoittanut, että sillä on sopimusalalla 4431 työssä olevaa jäsentä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Vartiointiliikkeiden palveluksessa olevat työntekijät on tilastoitu Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastoon toimialalle -80100 Yksityiset turvallisuuspalvelut-. Tilastokeskuksen vuoden 2009 työssäkäyntitilastosta ilmenevien tietojen perusteella työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta arvioi, että vartiointialalla on työssä yhteensä noin 7 820 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä vartiointialan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 7820) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (4500), voidaan todeta, että vartiointialan työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että vartiointialan työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.2.2011 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Pirkko Kauppinen

Esittelijä Ari Pulkkinen

Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Pirkko Kauppinen
jäsen Pirkko Mäkinen
jäsen Martti Kairinen

Esittelijä: Ari Pulkkinen, p.(09) 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.