233/2023

Helsingissä 16.2.2023

Laki yhteisistä tutkintaryhmistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään yhteisistä tutkintaryhmistä annetun lain (1313/2002) 6 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

6 §
Tietojen käytön rajoitukset

Silloin, kun tutkintaryhmän toiminnassa saatuja tietoja käytetään muuhun kuin siihen tarkoitukseen, jota varten tutkintaryhmä on perustettu, ja kyseisiin tarkoituksiin käytettäviin tietoihin sisältyy henkilötietoja, henkilötietoja saa käsitellä ainoastaan henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain (1054/2018) ja erityisesti sen 5 §:n 1 ja 2 momentin ja 10 §:n 1 momentin mukaisesti.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2023.

HE 253/2022
HaVM 33/2022
EV 249/2022
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2022/211, (32022L0211); EUVL L 37, 18.2.2022, s. 1–3

Helsingissä 16.2.2023

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.