413/2021

Helsingissä 20.5.2021

Valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 5 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen (256/2000) 2 §:n 1 momentti ja 5 §:n 1 momentin 5 kohta,

sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 1 momentti asetuksessa 360/2015 ja 5 §:n 1 momentin 5 kohta asetuksessa 511/2014, seuraavasti:

2 §
Ulkoasiainhallinnon virkaan nimittävä viranomainen

Valtioneuvosto nimittää virkaan ulkoasiainneuvoksen, hallintojohtajan, viestintäjohtajan, talousjohtajan, tietohallintojohtajan, lähetystöneuvoksen, lainsäädäntöneuvoksen, neuvottelevan virkamiehen ja kaupallisen neuvoksen.


5 §
Ulkoasiainhallinnon virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena ulkoasiainhallinnon virkoihin on valtion virkamieslaissa säädetyn Suomen kansalaisuuden ja 6 §:ssä säädetyn kielitaidon lisäksi:


5) talousjohtajalla, taloussuunnittelupäälliköllä, turvallisuuspäälliköllä ja tietohallintojohtajalla ylempi korkeakoulututkinto ja käytännössä osoitettu johtamistaito,Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2021.

Helsingissä 20.5.2021

Sisäministeri
Maria Ohisalo

Henkilöstöjohtaja
Kirsti Pohjankukka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.