816/2020

Helsigissä 19 päivänä marraskuuta 2020

Valtioneuvoston asetus Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (329/2006) 3 §:n 1 ja 3 momentti seuraavasti:

3 §
Kokoonpano

Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunnan puheenjohtajana on pääesikunnan päällikkö ja varapuheenjohtajana sisäministeriön kansliapäällikkö. Jäseniä ovat valtioneuvoston kanslian valtiosihteeri, ulkoministeriön, sisäministeriön, puolustusministeriön, valtiovarainministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö, Huoltovarmuusneuvoston puheenjohtaja, pelastusylijohtaja, maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan puheenjohtaja, Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori sekä Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry:n, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n, Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n erikseen nimeämä edustaja sekä aluehallintovirastojen ylijohtajien keskuudestaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsema ylijohtaja. Kullakin jäsenellä on asianomaisen tahon valitsema henkilökohtainen varajäsen.


Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunnan sihteeristönä toimivat valtakunnallisten maanpuolustuskurssien johtaja sekä Turvallisuuskomitean pääsihteeri.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2020

Puolustusministeri
Antti Kaikkonen

Hallitusneuvos
Minnamaria Nurminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.