491/2020

Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 2020

Laki valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta annetun lain 3 ja 4 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta annetun lain (449/1988) 4 a §, sellaisena kuin se on laissa 986/2001, sekä

lisätään 3 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

3 §
Lainaehdot

Laina valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetun lain (1368/2007) 2 §:n 3 momentissa tarkoitetulle valtioenemmistöiselle yhtiölle tai 4 momentissa tarkoitetulle valtion osakkuusyhtiölle voidaan yhtiön rahoitusaseman vahvistamiseksi myöntää ilman lainansaajaa sitovaa eräpäivää, jos tämä on erikseen talousarviossa sallittu.


4 a §
Pääomalaina

Valtion laina voidaan myöntää osakeyhtiölain (624/2006) 12 luvun 1 §:ssä tarkoitettuna pääomalainana vain, jos tämä on erikseen talousarviossa sallittu.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2020.

HE 83/2020
VaVM 11/2020
EV 72/2020

Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 2020

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Valtiovarainministeri
Matti Vanhanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.