1467/2019

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2019

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 14 §:n 6 kohta, 15 §:n 2 kohta, 17 §:n 11, 12 ja 14 kohta sekä 21 §:n 10 kohta, sellaisina kuin ne ovat, 14 §:n 6 kohta ja 15 §:n 2 kohta asetuksessa 1445/2014, 17 §:n 11 kohta asetuksessa 160/2015 ja 12 kohta asetuksessa 905/2009 sekä 17 §:n 14 kohta ja 21 §:n 10 kohta asetuksessa 1575/2011, sekä

lisätään 17 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksissa 1021/2007, 905/2009, 1575/2011 ja 160/2015, uusi 15 ja 16 kohta seuraavasti:

14 §
Oikeusministeriön toimiala

Oikeusministeriön toimialaan kuuluvat:


6) Ahvenanmaan maakunnan itsehallinto lukuun ottamatta maakunnan taloutta koskevia asioita sekä saamelaisten kulttuuri-itsehallinto;


15 §
Sisäministeriön toimiala

Sisäministeriön toimialaan kuuluvat:


2) maahanmuuton yleiset edellytykset ja maahanmuuton sääntely lukuun ottamatta työntekijöiden, yrittäjien, harjoittelijoiden, opiskelijoiden ja tutkijoiden maahanmuuttoa sekä kansainvälinen suojelu ja paluumuutto;


17 §
Valtiovarainministeriön toimiala

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvat:


11) julkisen hallinnon tietopolitiikan, tiedonhallinnan ja sähköisen asioinnin yleiset perusteet;

12) aluehallintovirastojen yleishallinnollinen ohjaus;


14) kunnallisen ja valtion eläkejärjestelmän valvonta ja rahoitus;

15) Ahvenanmaan maakunnan taloutta koskevat asiat;

16) väestökirjanpito.

21 §
Työ- ja elinkeinoministeriön toimiala

Työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan kuuluvat:


10) työntekijöiden, yrittäjien, harjoittelijoiden, opiskelijoiden ja tutkijoiden maahanmuutto sekä maahanmuuttajien kotouttaminen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2019

Pääministeri
Sanna Marin

Lainsäädäntöneuvos
Sanna Helopuro

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.