1046/2019

Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2019

Valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen (256/2000) 5 §:n 1 momentin 1 ja 3 kohta ja 6 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 5 §:n 1 momentin 1 kohta asetuksessa 360/2015 ja 3 kohta asetuksessa 172/2010 sekä 6 §:n 1 momentti asetuksessa 378/2017, sekä

lisätään 5 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on asetuksissa 172/2010, 511/2014 ja 360/2015, uusi 3 a kohta sekä 9 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 64/2009, uusi 2 momentti, seuraavasti:

5 §
Ulkoasiainhallinnon virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena ulkoasiainhallinnon virkoihin on valtion virkamieslaissa säädetyn Suomen kansalaisuuden ja 6 §:ssä säädetyn kielitaidon lisäksi:

1) ulkoasiainneuvoksella, lähetystöneuvoksella ja ulkoasiainsihteerillä 9 §:n 1 momentissa säädetyn koulutusohjelman suorittaminen tai aikaisemmin voimassa olleiden perusteiden nojalla saavutettu kelpoisuus;


3) hallinnollisella ulkoasiainsihteerillä ja hallinnollisella avustajalla 9 §:n 2 momentissa säädetyn koulutusohjelman suorittaminen tai aikaisemmin voimassa olleiden perusteiden nojalla saavutettu kelpoisuus sekä korkeakoulututkinto tai sellainen, erityisesti ulkoasiainhallinnon tehtävissä saavutettu kyky ja taito, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää;

3 a) osastosihteerillä ja toimistosihteerillä 9 §:n 2 momentissa säädetyn koulutusohjelman suorittaminen tai aikaisemmin voimassa olleiden perusteiden nojalla saavutettu kelpoisuus;


6 §
Kielitaitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset

Edellä 5 §:n 1 momentin 1, 2, 4–7, 11, 13 ja 14 kohdassa tarkoitetuilta virkamiehiltä vaaditaan suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Ahvenanmaan maakunnan erityisasiantuntijalta ei vaadita suomen kielen taitoa. Muilta 5 §:n 1 momentissa mainituilta virkamiehiltä ja avustavalta toimistosihteeriltä vaaditaan suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.


9 §
Koulutuksen ja harjoittelun suorittaminen

Ulkoministeriö järjestää määräaikaiseen avustavan toimistosihteerin virkasuhteeseen nimitetyille virkamiehille koulutusohjelman, johon sisältyy ulkoasiainhallinnon tehtäviin valmentavaa koulutusta sekä harjoittelua ulkoministeriössä ja ulkomaanedustuksessa. Avustavan toimistosihteerin koulutuksen ja harjoittelun pituus on yhteensä vähintään yksi vuosi ja enintään puolitoista vuotta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019.

Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2019

Ulkoministeri
Pekka Haavisto

Hallintojohtaja
Ari Rouhe

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.