1365/2018

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2018

Laki autoverolain liitteen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan autoverolain (1482/1994) liitteen verotaulukko 1 A, sellaisena kuin se on laissa 570/2018, seuraavasti:


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Lakia sovelletaan ajoneuvoihin, joiden ensimmäinen veron määräytymispäivä on 3 päivänä joulukuuta 2018 tai sen jälkeen.

Jos ajoneuvo on tilattu ennen 1 päivää syyskuuta 2018 ja sen ensimmäinen veron määräytymispäivä on 3 päivänä joulukuuta 2018 tai sen jälkeen, verotuksessa voidaan soveltaa verovelvollisen tai verosta vastuussa olevan vaatimuksesta liitteen verotaulukkoa 1. Verovelvollisen tai verosta vastuussa olevan on esitettävä vaatimus veroilmoituksella.

Verohallinto oikaisee lain voimaantulon jälkeen hakemuksetta tämän lain mukaisiksi niiden uusina verotettavien ajoneuvojen verotukset, joiden ensimmäinen veron määräytymispäivä on 3 päivästä joulukuuta 2018 lain voimaantulopäivään. Verotus oikaistaan, jos se johtaa pienempään veron määrään kuin tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Ennen 3 päivää joulukuuta 2018 vireille tulleiden uusien ajoneuvojen verotukset voidaan 43 §:ssä säädetyllä tavalla peruuttaa ja ajoneuvot verottaa tämän lain mukaisesti, jos ajoneuvoja ei ole rekisteröity tai otettu käyttöön ennen 3 päivää joulukuuta 2018. Verovelvolliselta ei tällöin peritä 43 §:n 2 momentissa tarkoitettua maksua.

HE 276/2018
VaVM 25/2018
EV 192/2018

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2018

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Valtiovarainministeri
Petteri Orpo

Liite

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

VEROTAULUKKO 1 A
Auton CO2- päästöt (g/km) 3.–31.12.2018 sovellettava veroprosentti 1.1.2019 ja sen jälkeen sovellettava veroprosentti
0 3,3 2,7
1 3,3 2,7
2 3,3 2,7
3 3,3 2,7
4 3,4 2,7
5 3,4 2,8
6 3,4 2,8
7 3,4 2,8
8 3,5 2,8
9 3,5 2,8
10 3,5 2,8
11 3,5 2,9
12 3,6 2,9
13 3,6 2,9
14 3,6 2,9
15 3,6 2,9
16 3,7 2,9
17 3,7 3,0
18 3,7 3,0
19 3,8 3,0
20 3,8 3,0
21 3,8 3,0
22 3,8 3,1
23 3,9 3,1
24 3,9 3,1
25 3,9 3,1
26 4,0 3,2
27 4,0 3,2
28 4,0 3,2
29 4,1 3,2
30 4,1 3,2
31 4,1 3,3
32 4,1 3,3
33 4,2 3,3
34 4,2 3,4
35 4,3 3,4
36 4,3 3,4
37 4,4 3,4
38 4,4 3,5
39 4,4 3,5
40 4,4 3,5
41 4,5 3,6
42 4,5 3,6
43 4,6 3,6
44 4,6 3,6
45 4,7 3,7
46 4,7 3,7
47 4,7 3,7
48 4,8 3,8
49 4,8 3,8
50 4,9 3,9
51 4,9 3,9
52 5,0 3,9
53 5,0 4,0
54 5,1 4,0
55 5,1 4,0
56 5,2 4,1
57 5,2 4,1
58 5,3 4,2
59 5,3 4,2
60 5,4 4,3
61 5,4 4,3
62 5,5 4,3
63 5,5 4,4
64 5,6 4,4
65 5,6 4,5
66 5,7 4,5
67 5,7 4,6
68 5,8 4,6
69 5,9 4,7
70 5,9 4,7
71 6,0 4,8
72 6,0 4,8
73 6,1 4,9
74 6,2 5,0
75 6,2 5,0
76 6,3 5,1
77 6,3 5,1
78 6,4 5,2
79 6,5 5,2
80 6,6 5,3
81 6,6 5,4
82 6,7 5,4
83 6,8 5,5
84 6,8 5,6
85 6,9 5,6
86 7,0 5,7
87 7,1 5,8
88 7,1 5,9
89 7,2 5,9
90 7,3 6,0
91 7,4 6,1
92 7,5 6,2
93 7,5 6,2
94 7,6 6,3
95 7,7 6,4
96 7,8 6,5
97 7,9 6,6
98 8,0 6,6
99 8,0 6,7
100 8,1 6,8
101 8,2 6,9
102 8,3 7,0
103 8,4 7,1
104 8,5 7,2
105 8,6 7,3
106 8,7 7,4
107 8,8 7,5
108 8,9 7,6
109 9,0 7,7
110 9,2 7,8
111 9,3 8,0
112 9,5 8,1
113 9,6 8,3
114 9,8 8,4
115 9,9 8,6
116 10,1 8,8
117 10,3 8,9
118 10,4 9,1
119 10,6 9,3
120 10,8 9,5
121 11,0 9,7
122 11,2 9,9
123 11,3 10,0
124 11,5 10,2
125 11,7 10,4
126 11,9 10,6
127 12,1 10,9
128 12,3 11,1
129 12,5 11,3
130 12,7 11,5
131 13,0 11,7
132 13,1 12,0
133 13,4 12,2
134 13,6 12,4
135 13,8 12,7
136 14,0 12,9
137 14,3 13,2
138 14,5 13,4
139 14,8 13,7
140 15,0 13,9
141 15,2 14,2
142 15,5 14,5
143 15,7 14,8
144 16,0 15,0
145 16,2 15,3
146 16,5 15,6
147 16,8 15,9
148 17,0 16,2
149 17,3 16,5
150 17,6 16,8
151 17,9 17,1
152 18,1 17,4
153 18,4 17,7
154 18,7 18,0
155 19,0 18,3
156 19,3 18,6
157 19,6 19,0
158 19,8 19,3
159 20,1 19,6
160 20,4 20,0
161 20,7 20,3
162 21,0 20,6
163 21,3 21,0
164 21,6 21,3
165 21,9 21,7
166 22,3 22,0
167 22,6 22,4
168 22,9 22,7
169 23,2 23,1
170 23,5 23,4
171 24,0 24,0
172 24,2 24,2
173 24,4 24,4
174 24,6 24,6
175 24,8 24,8
176 25,0 25,0
177 25,2 25,2
178 25,4 25,4
179 25,6 25,6
180 25,8 25,8
181 26,0 26,0
182 26,2 26,2
183 26,4 26,4
184 26,6 26,6
185 26,8 26,8
186 27,0 27,0
187 27,2 27,2
188 27,4 27,4
189 27,6 27,6
190 27,8 27,8
191 28,0 28,0
192 28,2 28,2
193 28,4 28,4
194 28,6 28,6
195 28,8 28,8
196 29,0 29,0
197 29,1 29,1
198 29,3 29,3
199 29,5 29,5
200 29,7 29,7
201 29,9 29,9
202 30,1 30,1
203 30,3 30,3
204 30,5 30,5
205 30,7 30,7
206 30,9 30,9
207 31,1 31,1
208 31,3 31,3
209 31,5 31,5
210 31,7 31,7
211 31,8 31,8
212 32,0 32,0
213 32,2 32,2
214 32,4 32,4
215 32,6 32,6
216 32,8 32,8
217 33,0 33,0
218 33,1 33,1
219 33,3 33,3
220 33,5 33,5
221 33,7 33,7
222 33,9 33,9
223 34,1 34,1
224 34,2 34,2
225 34,4 34,4
226 34,6 34,6
227 34,8 34,8
228 34,9 34,9
229 35,1 35,1
230 35,3 35,3
231 35,5 35,5
232 35,6 35,6
233 35,8 35,8
234 36,0 36,0
235 36,2 36,2
236 36,3 36,3
237 36,5 36,5
238 36,7 36,7
239 36,8 36,8
240 37,0 37,0
241 37,1 37,1
242 37,3 37,3
243 37,5 37,5
244 37,6 37,6
245 37,8 37,8
246 37,9 37,9
247 38,1 38,1
248 38,3 38,3
249 38,4 38,4
250 38,6 38,6
251 38,7 38,7
252 38,9 38,9
253 39,0 39,0
254 39,2 39,2
255 39,3 39,3
256 39,5 39,5
257 39,6 39,6
258 39,8 39,8
259 39,9 39,9
260 40,0 40,0
261 40,2 40,2
262 40,3 40,3
263 40,5 40,5
264 40,6 40,6
265 40,7 40,7
266 40,9 40,9
267 41,0 41,0
268 41,1 41,1
269 41,3 41,3
270 41,4 41,4
271 41,5 41,5
272 41,7 41,7
273 41,8 41,8
274 41,9 41,9
275 42,0 42,0
276 42,2 42,2
277 42,3 42,3
278 42,4 42,4
279 42,5 42,5
280 42,6 42,6
281 42,8 42,8
282 42,9 42,9
283 43,0 43,0
284 43,1 43,1
285 43,2 43,2
286 43,3 43,3
287 43,4 43,4
288 43,6 43,6
289 43,7 43,7
290 43,8 43,8
291 43,9 43,9
292 44,0 44,0
293 44,1 44,1
294 44,2 44,2
295 44,3 44,3
296 44,4 44,4
297 44,5 44,5
298 44,6 44,6
299 44,7 44,7
300 44,8 44,8
301 44,9 44,9
302 45,0 45,0
303 45,1 45,1
304 45,2 45,2
305 45,3 45,3
306 45,4 45,4
307 45,4 45,4
308 45,5 45,5
309 45,6 45,6
310 45,7 45,7
311 45,8 45,8
312 45,9 45,9
313 46,0 46,0
314 46,0 46,0
315 46,1 46,1
316 46,2 46,2
317 46,3 46,3
318 46,4 46,4
319 46,4 46,4
320 46,5 46,5
321 46,6 46,6
322 46,7 46,7
323 46,7 46,7
324 46,8 46,8
325 46,9 46,9
326 47,0 47,0
327 47,0 47,0
328 47,1 47,1
329 47,2 47,2
330 47,2 47,2
331 47,3 47,3
332 47,4 47,4
333 47,4 47,4
334 47,5 47,5
335 47,6 47,6
336 47,6 47,6
337 47,7 47,7
338 47,8 47,8
339 47,8 47,8
340 47,9 47,9
341 47,9 47,9
342 48,0 48,0
343 48,1 48,1
344 48,1 48,1
345 48,2 48,2
346 48,2 48,2
347 48,3 48,3
348 48,3 48,3
349 48,4 48,4
350 48,4 48,4
351 48,5 48,5
352 48,5 48,5
353 48,6 48,6
354 48,6 48,6
355 48,7 48,7
356 48,7 48,7
357 48,8 48,8
358 48,8 48,8
359 48,9 48,9
360 tai enemmän 48,9 48,9

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.