200/2018

Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 2018

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 3 ja 45 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 3 §:n 21 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 333/2017, sekä

lisätään 3 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksissa 284/2004, 325/2007, 905/2009, 970/2011, 92/2012, 387/2012, 1028/2012 ja 333/2017, uusi 21 a kohta ja 45 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksissa 1401/2004, 325/2007 ja 92/2012, uusi 2 momentti seuraavasti:

3 §
Valtioneuvoston yleisistunnossa ratkaistavat yleiset asiat

Valtioneuvoston yleisistunto käsittelee ja ratkaisee seuraavat yleiset asiat:


21) määräaikaisen komitean tai muun määräaikaisen laajapohjaisen valmisteluelimen asettaminen yhteiskuntapoliittisesti merkittävän asian valmistelua varten;

21 a) pääministerin esityksestä tapahtuva määräaikaisen valmisteluelimen tai -hankkeen asettaminen;


45 §
Kansliapäällikön tehtävät

Lisäksi kansliapäällikön tehtävänä on yhteensovittaa ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa muiden ministeriöiden ja niiden hallinnonalojen toiminnan kanssa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2018.

Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 2018

Pääministeri
Juha Sipilä

Hallitusneuvos
Arno Liukko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.