198/2018

Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2018

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläintautien vastustamiseen liittyvistä yleisistä vaatimuksista siirrettäessä eläviä eläimiä, alkioita ja sukusoluja Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

lisätään eläintautien vastustamiseen liittyvistä yleisistä vaatimuksista siirrettäessä eläviä eläimiä, alkioita ja sukusoluja Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annettuun maa- ja metsätalousministeriön asetukseen (1024/2013) uusi 8 a § seuraavasti:

8 a §
Kuljetuksista pidettävä luettelo

Eläintautilain 73 §:n 2 momentissa tarkoitetusta luettelosta on ilmettävä seuraavat tiedot:

1) kuljetuksen lastauspaikka sekä lastauspäivä ja -aika;

2) kuljetettavien eläinten laji ja lukumäärä;

3) kuljetuksen määräpaikka sekä lastin purkamispäivä ja -aika;

4) kuljetusta edeltävä ajoneuvon desinfiointipaikka, -aika ja -aine; ja

5) kuljetusta seuraava ajoneuvon desinfiointipaikka, -aika ja -aine.


Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä huhtikuuta 2018.

Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2018

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Eläinlääkintöylitarkastaja
Seppo Kuosmanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.