135/2018

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2018

Valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen (256/2000) 21 a §, sellaisena kuin se on asetuksessa 64/2009, sekä

lisätään asetukseen uusi 20 a §, seuraavasti:

20 a §
Edustuston tehtävät viennin ja kansainvälistymisen edistämisessä

Suurlähetystön ja konsuliedustuston tehtäviin kuuluvat viennin ja investointien edistämisen viranomaispalvelut ulkomailla.

Edustuston päällikkö johtaa viennin ja investointien edistämistoimintaa asemamaassa.

21 a §
Eräisiin viranomaisiin palvelussuhteessa olevat henkilöt edustustossa

Ulkoasiainhallintolain 26 §:n mukaisesti edustustossa voi toimia:

1) tuomareita ja syyttäjiä kansainvälisissä oikeudenhoidon tehtävissä;

2) Maahanmuuttoviraston virkamiehiä ulkomaalaishallinnon tehtävissä;

3) poliisihallinnon virkamiehiä kansainvälisissä poliisitoimen tehtävissä;

4) rajavartiolaitoksen virkamiehiä rajavartiolaitoksen toimialaan kuuluvissa kansainvälisissä tehtävissä;

5) tullilaitoksen virkamiehiä kansainvälisissä tullitoimen tehtävissä; ja

6) Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin henkilöstöä


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2018.

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2018

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri
Kai Mykkänen

Hallintojohtaja
Ari Rouhe

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.