963/2017

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2017

Laki sotilasavustuslain 11 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sotilasavustuslain (781/1993) 11 §, sellaisena kuin se on laeissa 577/2007 ja 940/2012, seuraavasti:

11 §
Huomioon otettavat tulot

Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon hakijan ja hänen 4 §:ssä tarkoitettujen perheenjäsentensä palvelusaikana käytettävissä olevat tosiasialliset tulot. Myönnettäessä avustusta 10 a §:n nojalla ei näiden perheenjäsenten tuloja oteta huomioon. Tuloina ei oteta huomioon:

1) tämän lain mukaista etuutta;

2) toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaista toimeentulotukea;

3) julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaista kulukorvausta;

4) Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta;

5) äitiysavustuslain (477/1993) mukaista äitiysavustusta;

6) lapsilisälain (796/1992) mukaista lapsilisää;

7) opintotukilain (65/1994) mukaista opintorahan huoltajakorotusta;

8) vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta;

9) sairausvakuutuslain mukaista asevelvollisen isyysrahaa;

10) asevelvollisuuslain mukaista asevelvollisen päivärahaa;

11) yleisestä asumistuesta annetun lain (938/2014) mukaista asumistukea;

12) veronpalautuksia; eikä

13) omaisuudesta saatavaa tuottoa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

HE 139/2017
SiVM 11/2017
EV 152/2017

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2017

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri
Sampo Terho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.