379/2017

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2017

Valtioneuvoston asetus työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen vuosityöansion määrittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen vuosityöansion määrittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen (1466/2015) 2–4 ja 8 § seuraavasti:

2 §
Palkankorotus

Palkankorotus, joka sisältyy 1 §:n mukaiseen ajanjaksoon, otetaan laskelmassa huomioon siten kuin sitä olisi maksettu ajanjakson alusta.

3 §
Palkaton poissaolo

Jos 1 §:n mukaiseen ajanjaksoon sisältyy poissaolopäiviä, joilta ei ole maksettu palkkaa, ne vähennetään ajanjakson päivien määrästä. Osapäiväinen poissaolo muunnetaan laskelmassa kokonaisiksi poissaolopäiviksi.

4 §
Laskelmassa käytettävien päivien ja tuntien lukumäärä

Kun 1 §:n mukaiset työansiot muunnetaan vuositasolle, kuukaudessa katsotaan olevan 30 päivää ja vuodessa 360 päivää. Vuoteen katsotaan sisältyvän 253 työpäivää ja 2 028 työtuntia.

Poiketen 1 momentissa säädetystä vuodessa katsotaan olevan 330 päivää, jos työsuhde on kestänyt alle vuoden ja palkan määräytymisperusteiden mukaan vuosilomapalkka sisältyy lomarahaan.

8 §
Työansiot kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen

Työtapaturma- ja ammattitautilain 76 ja 78 §:ssä tarkoitettuna työansiona kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen pidetään luotettavan tilastotiedon mukaista työansiotasoa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2017.

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2017

Perhe- ja peruspalveluministeri
Juha Rehula

Hallitusneuvos
Mika Mänttäri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.