333/2017

Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2017

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 3 §:n 21 kohta, 12 §:n 7 kohta, ja 26 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 21 kohta asetuksessa 325/2007, 12 §:n 7 kohta asetuksessa 160/2015 ja 26 §:n 1 momentti asetuksessa 777/2011, sekä

lisätään 3 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksissa 284/2004, 325/2007, 905/2009, 970/2011, 92/2012, 387/2012 ja 1028/2012, uusi 22 kohta seuraavasti:

3 §
Valtioneuvoston yleisistunnossa ratkaistavat yleiset asiat

Valtioneuvoston yleisistunto käsittelee ja ratkaisee seuraavat yleiset asiat:


21) määräaikaisen komitean asettaminen yhteiskuntapoliittisesti merkittävän asian valmistelua varten;

22) valmiuslain (1552/2011) 3 §:ssä tarkoitettujen poikkeusolojen toteaminen ja poikkeusoloista johtuvien, kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden noudattamista koskevien ilmoitusten antaminen.

12 §
Valtioneuvoston kanslian toimiala

Valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluvat:


7) valtioneuvoston yhteinen tilannekuva, varautuminen ja turvallisuus, häiriötilanteiden hallinnan yleinen yhteensovittaminen sekä valmiuslain 6 §:ssä tarkoitetun poikkeusolojen toteamisen ja käyttöönottoasetuksen antamisen yleinen yhteensovittaminen;


26 §
EU-ministerivaliokunta

Euroopan unionia koskevien asioiden valiokunnan (EU-ministerivaliokunta) puheenjohtajana on pääministeri sekä muina jäseninä valtioneuvoston määräämä valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätty ministeri, ulkoasiainministeri, ulkomaankauppa-asioita käsittelemään määrätty ministeri, oikeusministeri, valtiovarainministeri, maa- ja metsätalousministeri ja elinkeinoministeri sekä tarpeen vaatiessa muut ministerit, jotka valtioneuvosto määrää. Jäsenenä valiokunnassa on lisäksi kulloinkin se ministeri, jonka toimialaan käsiteltävä asia kuuluu. Asian käsittelyyn voi osallistua myös muu ministeri.Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä kesäkuuta 2017.

Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2017

Pääministeri
Juha Sipilä

Hallitusneuvos
Arno Liukko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.