281/2017

Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 2017

Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan opintotukiasetuksen (260/1994) 6, 7, 19 ja 26 §, sellaisina kuin ne ovat, 6 ja 7 § asetuksessa 360/2014, 19 § asetuksessa 424/2004 sekä 26 § asetuksessa 879/2009, seuraavasti:

6 §
Opintotukeen oikeuttava enimmäisaika yliopistojen tutkinnoissa

Tukikuukausien lukumäärä alemman korkeakoulututkinnon suorittamiseksi on enintään:

1) 30, jos tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä

2) 35, jos tutkinnon laajuus on enintään 210 opintopistettä.

Tukikuukausien lukumäärä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseksi on enintään:

1) 21, jos tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä;

2) 26, jos tutkinnon laajuus on 150 opintopistettä;

3) 30, jos tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä.

Kun opiskelija on otettu suorittamaan alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa, tukikuukausien lukumäärä on kuitenkin yhteensä enintään:

1) 48, jos alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon laajuus on yhteensä 300 opintopistettä;

2) 53, jos alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon laajuus on yhteensä 330 opintopistettä;

3) 57, jos alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon laajuus on yhteensä 360 opintopistettä.

Kun koulutukseen ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa, tukikuukausien lukumäärä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseksi on enintään:

1) 53, jos tutkinnon laajuus on 330 opintopistettä;

2) 57, jos tutkinnon laajuus on 360 opintopistettä.

7 §
Opintotukeen oikeuttava enimmäisaika ammattikorkeakoulututkinnoissa

Tukikuukausien lukumäärä ammattikorkeakoulututkinnon suorittamiseksi on enintään:

1) 30, jos tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä;

2) 35, jos tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä;

3) 39, jos tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä;

4) 44, jos tutkinnon laajuus on 270 opintopistettä.

Tukikuukausien lukumäärä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamiseksi on enintään:

1) 12, jos tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä;

2) 17, jos tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä;

3) 21, jos tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä.

19 §
Opintorahan ja asumislisän maksupäivä

Opintoraha ja asumislisä maksetaan kunkin kalenterikuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä. Takautuvat etuuserät voidaan kuitenkin maksaa myös muuna pankkipäivänä.

26 §
Takaussaatavasta perittävä korko

Valtion takaussaatavasta perittävä vuotuinen korko on neljä prosenttia.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2017. Sen 19 ja 26 § tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

Asetuksen 6 ja 7 §:ää sovelletaan opiskelijaan, joka on ottanut opiskelupaikan vastaan korkeakoulussa ensimmäisen kerran 1 päivänä elokuuta 2017 tai sen jälkeen. Mainittuja säännöksiä sovelletaan myös opiskelijaan, joka on ottanut opiskelupaikan vastaan ennen 1 päivää elokuuta 2017, jos hän on ilmoittautunut läsnä olevaksi ensimmäisen kerran 1 päivänä elokuuta 2017 tai sen jälkeen.

Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 2017

Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri
Sampo Terho

Hallitussihteeri
Carita Meriläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.