1078/2015

Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2015

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

lisätään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetukseen (1766/2009) väliaikaisesti uusi 28 a § seuraavasti:

2 luku

Perustamishankkeet

28 a §
Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden merkkihankkeen valtionavustuksen hakeminen ja maksaminen vuosina 2015—2019

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää valtionavustuksen Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden merkkihankkeeseen valtion talousarvioon vuosina 2015—2018 otetun määrärahan rajoissa.

Valtionavustus myönnetään hakemuksesta. Hakemukseen on sisällytettävä hankkeen hankesuunnitelma, kustannusarvio ja toteutusaikataulu.

Vuosien 2014 ja 2015 valtion talousarviossa merkkihankkeelle otettua määrärahaa koskeva hakemus on toimitettava viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2015. Vuosia 2016—2018 koskeva hakemus on toimitettava sen vuoden loppuun mennessä, joka edeltää sitä vuotta, jonka talousarvion perusteella valtionavustusta haetaan.

Valtionavustus maksetaan toteutusaikana kahdessa erässä vuosittain ja loppueränä. Loppuerän maksamisen edellytyksenä on, että valtionavustuksen saaja on toimittanut opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 41 §:ssä tarkoitetun hankeselvityksen merkkihankkeen toteutumisesta. Selvitys on toimitettava kuuden kuukauden kuluessa merkkihankkeen valmistumisesta, kuitenkin viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2019.

Merkkihankkeelle suoritetun valtionavustuksen palautukseen ja maksatuksen keskeytykseen sovelletaan muilta osin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 7 luvun säännöksiä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2015 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2019 saakka.

Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2015

Opetus- ja kulttuuriministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Hallitusneuvos
Merja Leinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.