527/2015

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2015

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 43 ja 44 a §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 43 §:n 1 momentin 2 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 520/2011, sekä

muutetaan 44 a §:n otsikko ja 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1401/2004, seuraavasti:

44 a §
Valtiosihteerin nimittäminen ja toimiala

Valtiosihteerin nimityksen esittelee valtioneuvoston kanslia. Ministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin ministeri on määrätty käsittelemään ministeriön toimialaan kuuluvia asioita.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2015.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa avoinna oleviksi ilmoitetut 43 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut virat ja määräaikaiset virkasuhteet täytetään noudattaen tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2015

Pääministerin sijainen, valtiovarainministeri
Antti Rinne

Lainsäädäntöneuvos
Sanna Helopuro

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.