360/2015

Annettu Helsingissä 9 päivänä huhtikuuta 2015

Valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti,

kumotaan ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen (256/2000) 4 §, sekä

muutetaan 2 § ja 5 §:n 1 momentin 1 ja 4 kohta, sellaisina kuin ne ovat, 4 § asetuksessa 1118/2010, 2 § asetuksissa 1053/2003 ja 617/2012 ja 5 §:n 1 momentin 1 ja 4 kohta asetuksessa 172/2010, seuraavasti:

2 §
Ulkoasiainhallinnon virkaan nimittävä viranomainen

Valtioneuvosto nimittää virkaan ulkoasiainneuvoksen, hallintojohtajan, viestintäjohtajan, talousjohtajan, kiinteistöjohtajan, tietohallintojohtajan, turvallisuusjohtajan, lähetystöneuvoksen, lainsäädäntöneuvoksen, neuvottelevan virkamiehen ja kaupallisen neuvoksen.

Muut ulkoasiainhallinnon virkamiehet nimittää virkaan ulkoasiainministeriö.

5 §
Ulkoasiainhallinnon virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena ulkoasiainhallinnon virkoihin on valtion virkamieslaissa säädetyn Suomen kansalaisuuden ja 6 §:ssä säädetyn kielitaidon lisäksi:

1) ulkoasiainneuvoksella, lähetystöneuvoksella ja ulkoasiainsihteerillä 9 §:ssä säädetyn koulutusohjelman suorittaminen tai aikaisemmin voimassa olleiden perusteiden nojalla saavutettu kelpoisuus;


4) hallintojohtajalla ja viestintäjohtajalla ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä huhtikuuta 2015.

Helsingissä 9 päivänä huhtikuuta 2015

Ulkoasiainministeri
Erkki Tuomioja

Henkilöstöjohtaja
Vesa Lehtonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.