1385/2014

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 11 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan vuodelta 2014 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (13/2014) 1 ja 11 § seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001), jäljempänä tukilaki, 6 §:n 1 kohdassa tarkoitettuna Etelä-Suomen kansallisena tukena maksetaan kasvintuotannon tukea, kotieläintalouden tuotantosidonnaista tukea, sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea, jäljempänä tuotannosta irrotettu tuki, kasvihuonetuotannon tukea, puutarhatuotteiden varastointitukea ja tukilain 6 §:n 4 kohdassa tarkoitettua muuta tukea tukialueilla A ja B vuodelta 2014 siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

11 §
Maidon tuotantotuki

Maidon tuotantotukea ja lisätukea hakijalta vuonna 2014 markkinointiin ostetusta ja hyväksytystä maidosta tai maidon tuotantotukea maidon suoramyynnistä vuonna 2014 voidaan myöntää enintään seuraavasti:

 Tukialue Maidon tuotantotuki 1.1.—31.12. senttiä/litra Lisätuki 1.12.—31.12. senttiä/litra
 Ulkosaaristo,  tukialue  A ja B 4,0 12,5
 Manner Ahvenanmaa 4,0 12,5
 Muu A- ja  B-tukialue 2,8 12,5

Maidon tuotantotukea ja lisätukea ei kuitenkaan myönnetä sille maitomäärälle, jolta peritään markkinajärjestelyasetuksen 78 artiklassa tarkoitettua ylijäämämaksua.

Lisätuki myönnetään, jollei Euroopan komission tätä tukea koskevasta päätöksestä tai Euroopan unionin lainsäädännön muutoksista muuta johdu. Lisätuen maksamisen edellytyksenä on, että Euroopan komissio ei kumoa väliaikaisesta poikkeuksellisesta tuesta maidontuottajille Suomessa annettua Euroopan komission delegoitua asetusta (EU) N:o 1370/2014. Lisätuki maksetaan toukokuun loppuun 2015 mennessä.


Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2014.

  Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.