958/2014

Annettu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläintautien vastustamiseen liittyvistä yleisistä vaatimuksista siirrettäessä eläviä eläimiä, alkioita ja sukusoluja Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 7 §:n ja liitteen 1 muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eläintautien vastustamiseen liittyvistä yleisistä vaatimuksista siirrettäessä eläviä eläimiä, alkioita ja sukusoluja Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1024/2013) 7 § ja liite 1 seuraavasti:

7 §
Terveystodistus ja Traces-tietojärjestelmän käyttö

Eläinlajeista, alkioista ja sukusoluista, joita koskeva virallinen terveystodistus on laadittava ja lähetettävä käyttäen Traces-tietojärjestelmää, säädetään eläinten ja eläinperäisten tuotteiden yhteisön sisäiseen kauppaan liittyvän yhdenmukaisen todistusmallin ja tarkastuspöytäkirjan hyväksymisestä annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 599/2004.

Silloin, kun viljelyyn tai istutuksiin tarkoitettu vesiviljelyeläinten siirto ei edellytä terveystodistusta, siirrosta on tehtävä ilmoitus käyttäen Traces-tietojärjestelmää.

Virallinen terveystodistus tai muu siirtokelpoisuuden ehtona oleva asiakirja voi koskea vain niitä samaan kuljetukseen sisältyviä eläimiä, alkioita tai sukusoluja, joilla on sama lähtöpitopaikka ja määränpääpitopaikka.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2014.

  Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Eläinlääkintöylitarkastaja
Seppo Kuosmanen

Liite 1

Eläinlajit, alkiot ja sukusolut, joiden siirto edellyttää toimijan rekisteröitymistä

 1. Nautaeläimet

 2. Siat

 3. Lampaat

 4. Vuohet

 5. Kamelieläimet

 6. Hirvieläimet lukuun ottamatta teurasporoja sekä Suomen ja Ruotsin tai Norjan välillä kilpailuihin tai muuta vastaavaa tilapäistä tarkoitusta varten siirrettäviä poroja

 7. Muut sorkkaeläimet

 8. Kavioeläimet hevoseläimiä lukuun ottamatta

 9. Koirat, kissat ja fretit

10. Minkit, ketut, hillerit ja supikoirat

11. Jänikset ja kanit

12. Siipikarja ja siitosmunat

13. Muut linnut

14. Mehiläiset ja kimalaiset

15. Vesiviljelyeläimet

16. Nautaeläinten alkiot ja sukusolut

17. Sikojen, alkiot ja sukusolut

18. Lampaiden alkiot ja sukusolut

19. Vuohien alkiot ja sukusolut

20. Vesiviljelyeläinten viljelyyn tarkoitettu mäti ja maiti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.