451/2014

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2014

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 10 §:n 3 momentti, 12 §:n 5 kohta ja 43 §:n 1 momentin 4 kohta, sellaisina kuin niistä ovat 10 §:n 3 momentti asetuksessa 92/2012 ja 12 §:n 5 kohta asetuksessa 325/2007, sekä

lisätään 12 §:n 1 momenttiin uusi 6 ja 7 kohta seuraavasti:

10 §
Toimivaltainen ministeriö ja eräät yhteistyöelimet

Ministeriöiden välisestä yhteistyöstä säädetään valtioneuvostosta annetun lain 2 §:ssä. Pysyviä yhteistyöelimiä ovat kansliapäällikkö- ja valmiuspäällikkökokous. Kansliapäällikkökokous toimii valtioneuvoston johtamisen tukena. Häiriötilanteissa johtamisen tukena toimii myös valmiuspäällikkökokous.

12 §
Valtioneuvoston kanslian toimiala

Valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluvat:


5) valtionyhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden yleinen omistajapolitiikka;

6) valtioneuvoston yhteinen tilannekuva, varautuminen ja turvallisuus sekä häiriötilanteiden hallinnan yleinen yhteensovittaminen;

7) valtion sektoritutkimuksen tavoitteiden yhteensovittaminen päätöksenteon tueksi.

43 §
Virkamiesten kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:


4) hallitusneuvoksella ja hallitussihteerillä muu oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2014.

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2014

Pääministeri
Jyrki Katainen

Lainsäädäntöneuvos
Sanna Helopuro

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.