393/2014

Annettu Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläintautien vastustamiseen liittyvistä yleisistä vaatimuksista siirrettäessä eläviä eläimiä, alkioita ja sukusoluja Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 6 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eläintautien vastustamiseen liittyvistä yleisistä vaatimuksista siirrettäessä eläviä eläimiä, alkioita ja sukusoluja Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1024/2013) 6 § seuraavasti:

6 §
Näytteenotto

Eläintautilain 64 §:n 2 momentissa tarkoitettu tarkastus on tehtävä kahden työpäivän kuluessa eläinten, alkioiden tai sukusolujen saapumisesta määränpääpitopaikkaan. Laboratoriotutkimuksia varten on otettava vähintään kaksi samanlaista näytettä. Kahden työpäivän määräaikaa ei kuitenkaan sovelleta, jos viranomaisella on syytä epäillä, etteivät eläinten, alkioiden tai sukusolujen siirtokelpoisuutta koskevat vaatimukset täyty.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2014.

  Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Eläinlääkintöylitarkastaja
Seppo Kuosmanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.