1091/2013

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013

Laki metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tällä lailla kumotaan metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain (534/1998) 1 §:n 2 momentti sekä 10 ja 14 §.

2 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014. Metsänhoitoyhdistyksellä on kuitenkin myös lain voimaantulon jälkeen oikeus saada metsänhoitomaksut, jotka kohdistuvat voimaantuloa edeltävään aikaan.

Metsänhoitomaksusta vapauttamista koskevat hakemukset, joista metsäkeskus ei ole antanut päätöstä ennen lain voimaantulopäivää, raukeavat lain voimaan tullessa.

Metsänhoitoyhdistyksen vararahastoon kuuluvien varojen ja niiden sijaan tulleiden varojen käyttöön ja käytön valvontaan sekä kirjanpitoon ja tilintarkastukseen sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2014 saakka, mitä metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 12 §:n 1, 2 ja 4 momentissa sekä 16, 21 ja 22 §:ssä säädetään metsänhoitomaksusta. Tämän jälkeen sovelletaan, mitä metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta annetun lain (1090/2013) voimaantulosäännöksen 4 momentissa säädetään metsänhoitomaksusta.

HE 135/2013
MmVM 14/2013
EV 176/2013

  Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.