1081/2013

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013

Valtioneuvoston asetus tekijänoikeusasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan tekijänoikeusasetuksen (574/1995) 1—4 §, sellaisina kuin ne ovat, 1 ja 3 §:n suomenkielinen sanamuoto asetuksessa 1036/2005 ja ruotsinkielinen sanamuoto asetuksissa 1036/2005 ja 1/2008, 2 § asetuksissa 1036/2005 ja 1/2008 sekä 4 § asetuksessa 1/2008, seuraavasti:

1 §

Tekijänoikeuslailla (404/1961) suojatusta aineistosta saavat valmistaa tekijänoikeuslain 16 §:ssä, 16 a §:n 1 ja 2 momentissa sekä 16 d §:ssä tarkoitetulla tavalla kappaleita ja saattaa ne yleisön saataviin:

1) arkistolain (831/1994) 1 §:n 1 momentin 1—3 ja 5 kohdassa tarkoitetut arkistonmuodostajat;

2) tasavallan presidentin arkisto;

3) ulkoasiainministeriön arkisto;

4) Kansallisarkisto;

5) maakunta-arkistot;

6) yksityisten arkistojen valtionavusta annetussa laissa (1006/2006) tarkoitetut arkistot;

7) tieteellistä tutkimusta palvelevat arkistot, joiden toiminta merkittäviltä osin rahoitetaan valtionavustuksella;

8) evankelis-luterilaisen kirkon arkistot;

9) Ahvenanmaan maakunnassa toimivien viranomaisten arkistot.

2 §

Tekijänoikeuslailla suojatusta aineistosta saavat valmistaa tekijänoikeuslain 16 §:ssä, 16 a §:n 1 ja 2 momentissa sekä 16 d §:ssä tarkoitetulla tavalla kappaleita ja saattaa ne yleisön saataviin:

1) Eduskunnan kirjasto;

2) yliopistolaissa (558/2009) tarkoitettujen yliopistojen kirjastot;

3) muut tieteelliset kirjastot, joita valtio ylläpitää tai joiden toiminta merkittäviltä osin rahoitetaan valtionavustuksella;

4) yleisten kirjastojen keskuskirjasto;

5) maakuntakirjastot;

6) Näkövammaisten kirjasto.

Tekijänoikeuslailla suojatusta aineistosta saavat valmistaa tekijänoikeuslain 16 §:ssä, 16 a §:n 1 momentissa ja 16 d §:ssä tarkoitetulla tavalla kappaleita ja saattaa ne yleisön saataviin:

1) Varastokirjasto;

2) ammattikorkeakoululaissa (351/2003) tarkoitettujen ammattikorkeakoulujen kirjastot.

3 §

Tekijänoikeuslailla suojatusta aineistosta saavat valmistaa tekijänoikeuslain 16 §:ssä, 16 a §:n 2 momentissa ja 16 d §:ssä tarkoitetulla tavalla kappaleita ja saattaa ne yleisön saataviin:

1) valtion omistamat museot;

2) Kansallisgalleria;

3) yliopistolaissa tarkoitettujen yliopistojen museot;

4) valtakunnalliset erikoismuseot;

5) maakuntamuseot;

6) aluetaidemuseot;

7) museolaissa (729/1992) tarkoitetut valtionosuutta saavat tai valtionosuuden saamisen edellytykset täyttävät museot.

4 §

Tekijänoikeuslailla suojatusta aineistosta saavat tekijänoikeuslain 16 d §:ssä tarkoitetulla tavalla valmistaa kappaleita ja saattaa ne yleisön saataviin:

1) kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä annetussa laissa (1433/2007) tarkoitetut kirjastot;

2) Kansallinen audiovisuaalinen instituutti;

3) kirjastolaissa (904/1998) tarkoitetut kuntien yleiset kirjastot.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013

Kulttuuri- ja urheiluministeri
Paavo Arhinmäki

Hallitusneuvos
Jorma Waldén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.