631/2012

Annettu 15 päivänä marraskuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita käsittelevien toimijoiden valvonnasta ja eräiden sivutuotteiden käytöstä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eräitä eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita käsittelevien toimijoiden valvonnasta ja eräiden sivutuotteiden käytöstä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1193/2011) liitteen 2 luku 2 ja liite 3 seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2012.

  Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Eläinlääkintöylitarkastaja
Kirsti Huovinen

Liite 2


Luku 2 SALLITUT ELÄIMISTÄ SAATAVAT SIVUTUOTTEET REHUN VALMISTUKSESSA REHUSEKOITTAMOISSA

Rehusekoittamossa saa käyttää rehun raaka-aineina vain seuraavia sivutuotteita:

1) rekisteröidyssä keräyskeskuksessa käsitellyt sivutuotteet;

2) hyväksytyissä luokan 2 ja 3 käsittelylaitoksessa käsitellyt sivutuotteet;

3) kala ja tuoreet kalasta saatavat sivutuotteet;

4) elintarvikelain nojalla hyväksytystä lihaa käsittelevästä laitoksesta peräisin olevat luokkaan 2 ja 3 kuuluvat naudan, poron ja hirven luut. Naudan luiden tulee olla jäähdytettyjä, poron ja hirven luiden pakastettuja;

5) sivutuoteasetuksen artiklan 10 kohdan f mukaiset eläinperäiset elintarvikkeet tai eläinperäisiä tuotteita sisältävät elintarvikkeet pakastettuna, hapotettuna tai kuumennettuna. Edellä mainittua käsittelyä ei tarvitse suorittaa, jos entiset elintarvikkeet käytetään välittömästi rehun valmistukseen;

6) täytäntöönpanoasetuksen liitteen I kohdassa 22. tarkoitettu ruokajäte.


Liite3

SALLITUT ELÄIMISTÄ SAATAVAT SIVUTUOTTEET NIISTÄ JOHDETUT TUOTTEET REHUN VALMISTUKSESSA TILAREHUSTAMOISSA JA REHUSEKOITTAMOISSA, JOTKA TOIMITTAVAT REHUA VAIN HALLINNOIMILLEEN TURKISTARHOILLE

Tilarehustamoissa saa käyttää rehun raaka-aineina vain seuraavia eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita:

1) rekisteröidyssä keräyskeskuksessa käsitellyt sivutuotteet;

2) hyväksytyissä luokan 2 ja 3 käsittelylaitoksessa käsitellyt sivutuotteet;

3) kala ja tuoreet kalasta saatavat sivutuotteet;

4) eläimistä saatavat luokkaan 2 ja 3 kuuluvat sivutuotteet, jotka ovat peräisin elintarvikelain nojalla hyväksytystä, lihaa käsittelevästä laitoksesta;

5) sivutuoteasetuksen artiklan 10 kohdan f mukaiset entiset elintarvikkeet;

6) täytäntöönpanoasetuksen liitteen I kohdassa 22 tarkoitettu ruokajäte;

7) lopetettujen kanojen ruhot ja broileri- ja kalkkunatuotannossa syntyvät sellaisten broilereiden ja kalkkunoiden ruhot, joita ei ole lopetettu ihmisiin tai eläimiin tarttuvan taudin esiintymisen tai tällaisien taudin epäilyn vuoksi;

8) kettujen ruhot muissa kuin ketuille tarkoitetuissa turkiseläinrehuissa samalla tilalla käytettäväksi, jolta ruhot ovat peräisin;

9) supikoirien ruhot muissa kuin supikoirille tarkoitetuissa turkiseläinrehuissa samalla tilalla käytettäväksi, jolta ruhot ovat peräisin.

Kohdissa 9 ja 10 tarkoitetut kettujen ja supikoirien ruhot on käsiteltävä kuumentamalla ne kauttaaltaan vähintään 100° C lämpötilaan ennen rehukäyttöä. Muut luokan 2 sivutuotteet kuin kettujen ja supikoirien ruhot tulee käsitellä hapottamalla tai kuumentamalla 100° C lämpötilaan ennen rehukäyttöä. Ruhot on paloiteltava ennen kuumennusta siten, että partikkelikoko halkaisijaltaan ei ylitä 50 millimetriä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.