387/2012

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 3 §:n 2 ja 6 kohta, sellaisena kuin niistä on 3 §:n 6 kohta asetuksessa 92/2012, seuraavasti:

3 §
Valtioneuvoston yleisistunnossa ratkaistavat yleiset asiat

Valtioneuvoston yleisistunto käsittelee ja ratkaisee seuraavat yleiset asiat:


2) eduskunnan vastaus ja kirjelmä, jos asia ei kuulu tasavallan presidentin tehtäviin tai toimivaltaan;


6) Suomen kansallisten ehdokkaiden nimeäminen Euroopan komissioon, unionin tuomioistuimeen ja unionin yleiseen tuomioistuimeen, Euroopan keskuspankin johtokuntaan, Euroopan tilintarkastustuomioistuimeen, alueiden komiteaan, talous- ja sosiaalikomiteaan ja Euroopan atomienergiayhteisön tieteellis-tekniseen komiteaan, ehdokkaiden ja edustajien määrääminen Euroopan investointipankin hallintoelimiin, jäsenten ja varajäsenten nimeäminen talous- ja rahoituskomiteaan sekä jäsenen ja varajäsenen nimittäminen Euroopan vakausmekanismin hallintoneuvostoon;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2012.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012

Pääministerin estyneenä ollessa Hallinto- ja kuntaministeri
Henna Virkkunen

Hallitussihteeri
Arno Liukko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.