1149/2011

Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2011

Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain 3 luvun 4 ja 5 §:ssä tarkoitettujen korvaustaksojen perusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 luvun 3 ja 3 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

lisätään väliaikaisesti sairausvakuutuslain 3 luvun 4 ja 5 §:ssä tarkoitettujen korvaustaksojen perusteista annetun valtioneuvoston asetuksen (1336/2004) 2 luvun 3 §:ään uusi 4 momentti ja 3 a §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 692/2009, uusi 3 momentti seuraavasti:

2 luku

Hammashoidon korvaamista koskevan taksan perusteet

3 §
Hammaslääkärinpalkkiontaksa

Suun terveydenhuollon yhteistyöhankesopimuksen kunnan kanssa tehneen hammaslääkärin antama ehkäisevä hoito, joka on annettu terveyskeskuksen arvion mukaan ehkäisevän hoidon tai tehostetun ehkäisevän hoidon tarpeessa olevalle potilaalle, korvataan hammaslääkäripalkkiotaksan suun terveyttä edistäville toimenpidekokonaisuuksille vahvistettujen taksojen perusteella.

3 a §
Suuhygienistinpalkkiotaksa

Suun terveydenhuollon yhteistyöhankesopimuksen kunnan kanssa tehneen suuhygienistin antama ehkäisevä hoito, joka on annettu terveyskeskuksen arvion mukaan ehkäisevän hoidon tai tehostetun ehkäisevän hoidon tarpeessa olevalle potilaalle, korvataan suuhygienistinpalkkiotaksan suun terveyttä edistäville toimenpidekokonaisuuksille vahvistettujen taksojen perusteella.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2013.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

  Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2011

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Hallitussihteeri
Sanna Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.