1116/2011

Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2011

Laki maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista annetun lain (532/2006) 4 § seuraavasti:

4 §
Kansallinen maaseudun kehittämissuunnitelma

Maaseudun kehittämiseen liittyvien kansallisten tavoitteiden asettamiseksi ja tarvittavien toimenpiteiden suunnittelemiseksi laaditaan tarvittaessa maaseutuasetuksen 11 artiklassa tarkoitettu kansallinen maaseudun kehittämissuunnitelma tai sitä vastaava muu suunnitelma. Maa- ja metsätalousministeriö vastaa maaseudun kehittämissuunnitelman tai muun vastaavan suunnitelman laatimisesta, siihen sisältyvien tavoitteiden toteuttamisesta ja toteutumisen seurannasta sekä suunnitelmaan sisältyvien tavoitteiden yhteensovittamisesta Euroopan unionin maaseudun kehittämiselle asettamien tavoitteiden ja unionin muiden politiikkojen kanssa.

Kansallisen maaseudun kehittämissuunnitelman tai muun vastaavan suunnitelman hyväksymisestä päättää valtioneuvosto ennen suunnitelman toimittamista Euroopan komissiolle.


Tämä laki tulee voimaan 9 päivänä marraskuuta 2011.

HE 24/2011
MmVM 1/2011
EV 11/2011

  Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.