1118/2010

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2010

Valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministeriön esittelystä,

kumotaan ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen (256/2000) 7 ja 8 §, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 64/2009, sekä

muutetaan 2 §:n 2 momentti, 4 § ja 6 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 2 momentti asetuksessa 172/2010, 4 § asetuksessa 1053/2003 ja 6 §:n 1 momentti asetuksessa 64/2009, seuraavasti:

2 §
Ulkoasiainhallinnon virkaan nimittävä viranomainen

Valtioneuvosto nimittää virkaan ulkoasiainneuvoksen muissa kuin ulkoasiainhallintolain 15 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa. Valtioneuvosto nimittää myös hallintojohtajan, viestintäjohtajan, talousjohtajan, kiinteistöjohtajan, tietohallintojohtajan, lähetystöneuvoksen, lainsäädäntöneuvoksen, neuvottelevan virkamiehen ja kaupallisen neuvoksen.


4 §
Virkojen täyttäminen haettavaksi julistamatta

Ulkoasianhallinnon yleisvirat ja erityisviroista valtiosihteerin kansliapäällikkönä ja alivaltiosihteerin virat täytetään niitä haettavaksi julistamatta.

6 §
Kielitaitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset

Edellä 5 §:n 1 momentin 1, 2, 4–7, 11, 13 ja 14 kohdassa tarkoitetuilta virkamiehiltä vaaditaan suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Muilta 5 §:n 1 momentissa mainituilta virkamiehiltä, toimistosihteeriltä ja osastosihteeriltä vaaditaan suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2010

Ulkoasiainministeri
Alexander Stubb

Hallintojohtaja
Ari Rouhe

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.