1033/2010

Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2010

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetus- ja kulttuuriministeriön esittelystä,

muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1766/2009) 14 § seuraavasti:

14 §
Ammatillisten erikoisoppilaitosten yksikköhinnat

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 27 §:n 4 momentissa tarkoitetut ammatillisten erikoisoppilaitosten yksikköhinnat opiskelijatyöpäivää kohti porrastetaan kertomalla yksikköhinta erikoisoppilaitoksittain tämän asetuksen 11 §:n 1 momentissa säädetyllä koulutusaloittain muodostettujen hintaryhmien mukaan määräytyvällä luvulla. Tekniikan ja liikenteen alalla ansio- ja liikennelentäjän ammattiin valmistavassa koulutuksessa, jota järjestetään ammatillisessa erikoisoppilaitoksessa, edellä tarkoitettu kertojana käytettävä luku on kuitenkin 8,5.

Ammatilliset erikoisoppilaitokset sijoitetaan yksikköhintojen laskemista varten 1 momentissa tarkoitettuihin koulutusaloittain muodostettuihin hintaryhmiin erikoisoppilaitoksen pääasiallisen koulutusalan perusteella. Hintaryhmiin sijoittelua tarkistetaan neljän vuoden välein.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran määrättäessä yksikköhintoja vuodelle 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2010

Opetusministeri
Henna Virkkunen

Hallitusneuvos
Merja Leinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.