200/2010

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2010

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 29 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 29 päivänä joulukuuta 2009 annetun valtioneuvoston asetuksen (1766/2009) 29 §:n 2 ja 3 momentti seuraavasti:

29 §
Valtionapuviranomainen eräissä tapauksissa

Opetusministeriö on valtionapuviranomainen:

1) esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan ja taiteen perusopetuksen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 44 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa koulutuspoliittisten tavoitteiden toteuttamiseen, opetuksen ja toiminnan strategiseen kehittämiseen, kokeiluun, toiminnan käynnistämiseen ja toimintaan liittyviin tarpeellisiin erityistehtäviin myönnettävissä valtionavustuksissa sekä lain 44 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa valtionavustuksissa;

2) ammatillisen koulutuksen edellä 1 kohdassa mainitun lain 44 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa koulutuspoliittisten tavoitteiden toteuttamista varten myönnettävissä valtionavustuksissa ja lain 44 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa valtionavustuksissa.

3) yleisten kirjastojen, kulttuuritoimen, museoiden, teatterien ja orkestereiden sekä liikuntatoimen ja nuorisotyön 1 kohdassa mainitun lain 44 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa valtionavustuksissa;

4) kirjastolaissa tarkoitetun keskuskirjasto- ja maakuntakirjastotehtävän hoitamiseen 1 kohdassa mainitun lain 44 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa valtionavustuksissa;

Opetushallitus on valtionapuviranomainen:

1) esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan ja taiteen perusopetuksen toiminnalliseen kehittämiseen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 44 §:n 1 momentin nojalla myönnettävissä valtionavustuksissa;

2) edellä 1 kohdassa mainitun lain 44 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa, ammatillisen koulutuksen toiminnan kehittämistä, kokeilua ja toiminnan käynnistämistä sekä toimintaan liittyviä tarpeellisia erityistehtäviä koskevissa valtionavustuksissa;

3) edellä 1 kohdassa mainitun lain 45 §:n 2 ja 3 momentissa sekä lain 46 §:n 1 momentissa tarkoitettuja valtionavustuksia koskevissa asioissa.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2010

Opetusministeri
Henna Virkkunen

Hallitusneuvos
Marja-Riitta Pönkä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.