110/2010

Annettu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2010

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan vuodelta 2009 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta 29 päivänä tammikuuta 2009 annetun valtioneuvoston asetuksen (40/2009) 10 §:n 1 momentti, 14 §:n 1 momentti, 24 §:n 1 momentti ja liite 2 seuraavasti:

10 §
Maidon tuotantotuki

Maidon tuotantotukea voidaan maksaa hakijalta vuonna 2009 markkinointiin ostetusta ja hyväksytystä tai kuluttajille suoraan myydystä maidosta enintään seuraavasti:

Tukialue senttiä/litra
Ulkosaaristo, tukialue A ja B 4,3
Manner-Ahvenanmaa 4,3
Muu A- ja B-tukialue 3,1

14 §
Teurastetuista hiehoista maksettava tuki

Vuoden 2009 aikana teurastetuista hiehoista myönnetään tukea enintään 150 euroa teurastettua eläintä kohti.


24 §
Puutarhatuotteiden varastointituki

Puutarhatuotteiden varastointitukea voidaan myöntää 15 päivänä lokakuuta 2009, 16 päivänä marraskuuta 2009 ja 15 päivänä joulukuuta 2009 varastossa olevien puutarhatuotteiden varastointimäärien keskiarvon perusteella tukeen oikeuttavasta varastointimäärästä enintään seuraavasti:

Varastotyyppi euroa/m3
Koneellisesti jäähdytetty varasto 10,6
Muu varasto 6,6


Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä helmikuuta 2010.

Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

Liite 2

ENIMMÄISMÄÄRÄRAJOITTEET
tuen määrä, miljoonaa euroa
Maito, nautaeläimet, uuhet ja kutut sekä hevoset 24,20
Kasvihuonetuotanto 16,41
Puutarhantuotteiden varastointituki 1,22
Kotieläintilan hehtaarituki 9,69
Etelä-Suomen erikoiskasvituki 0,97

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.