1830/2009

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus ulkona käytettävien laitteiden melupäästöistä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan 5 päivänä heinäkuuta 2001 ulkona käytettävien laitteiden melupäästöistä annetun asetuksen (621/2001) 8 §:n 2 momentti seuraavasti:


8 §
Valvontaviranomaiset

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen viranomaisten on ilmoitettava asianomaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, jos valvonnan yhteydessä todetaan, että tämän asetuksen säännösten vastaisia laitteita on saatettu markkinoille tai otettu käyttöön. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus saattaa asian ympäristöministeriön tietoon.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Asuntoministeri
Jan Vapaavuori

Hallitusneuvos
Aino Jalonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.