1784/2009

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä,

muutetaan maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 22 päivänä huhtikuuta 1999 annetun asetuksen (511/1999) 9 ja 11 § sekä 14 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 9 § asetuksissa 280/2006 ja 1392/2007 sekä 11 § asetuksessa 156/2002, seuraavasti:

9 §
Neuvottelukunnan kokoonpano

Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunnassa on puheenjohtajan lisäksi enintään 16 muuta jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii sisäasiainministeriön virkamies. Varapuheenjohtajan neuvottelukunta valitsee keskuudestaan.

Varsinaisten jäsenten ja heidän varajäsentensä tulee edustaa sisäasiainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, opetusministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonaloja, Suomen Kuntaliitto ry:tä, työntekijä- ja työnantajajärjestöjä, aluehallintovirastoja, elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskuksia, kahta kuntaa, turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksia ja kahta kansalaisjärjestöä.

Jos neuvottelukunnan jäsen tai varajäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden, sisäasiainministeriö määrää hänen tilalleen uuden jäsenen tai varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

11 §
Valtion vastaanottokeskus ja järjestelykeskus

Valtion vastaanottokeskus ja järjestelykeskus toimivat Maahanmuuttoviraston alaisina.

14 §
Virkojen ja tehtävien täyttäminen sekä virkavapaus

Johtajan nimittää tai ottaa Maahanmuuttovirasto.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Ministeri
Mari Kiviniemi

Lainsäädäntöneuvos
Henri Helo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.