1367/2009

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003―2009 annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003―2009 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun lain (1200/2002) nimike, 3 §:n 1 momentti, 4 §:n 2 momentti, 7 §:n 2 momentti sekä 17 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, lain nimike, 4 §:n 2 momentti sekä 17 §:n 1 ja 2 momentti laissa 1112/2005, 3 §:n 1 momentti laissa 1034/2008 ja 7 §:n 2 momentti laissa 1056/2006, seuraavasti:

Laki

työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003―2011

3 §

Tätä lakia sovelletaan 1 §:ssä tarkoitettuun työnantajaan, jolla on tuloverolain (1535/1992) 13 a §:ssä tarkoitettu kiinteä toimipaikka jossakin seuraavista kunnista (kokeilualue):

1) Lapin maakunta: Enontekiö, Inari, Kemijärvi, Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Salla, Savukoski, Sodankylä, Utsjoki tai Ylitornio;

2) Pohjois-Pohjanmaan maakunta: Hailuoto;

3) Pohjois-Karjalan maakunta: Ilomantsi, Juuka, Lieksa, Nurmes tai Valtimo; tai

4) Pohjois-Savon maakunta: Rautavaara.


4 §

Työnantajan tämän lain ja työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun maakunnassa vuosina 2005―2011 annetun lain (1094/2004) nojalla tekemien maksuvapautusvähennysten määrä ei saa ylittää 30 000 euroa kultakin palkanmaksuvuodelta määräytyvästä sosiaaliturvamaksusta.

7 §

Kokeilualueen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukset antavat pyynnöstä Verohallinnolle tietoja 4 ja 5 §:n soveltamisen perusteista sekä avustavat maksuvapautusta koskevasta kokeilusta tiedottamisessa kokeilun piiriin kuuluville työnantajille.

17 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003, ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2011.

Tätä lakia sovelletaan vuosina 2003―2011 maksettavien palkkojen perusteella määräytyvään työnantajan sosiaaliturvamaksuun. Maksuvapautus koskee ensimmäisen kerran tammikuussa 2003 maksettujen palkkojen perusteella määräytyvää helmikuussa 2003 suoritettavaksi tulevaa sosiaaliturvamaksua ja viimeisen kerran joulukuussa 2011 maksettujen palkkojen perusteella määräytyvää tammikuussa 2012 suoritettavaksi tulevaa sosiaaliturvamaksua.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 233/2009
HaVM 20/2009
EV 235/2009

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Elinkeinoministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.