692/2009

Annettu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 2009

Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain 3 luvun 4 ja 5 §:ssä tarkoitettujen korvaustaksojen perusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 luvun muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan sairausvakuutuslain 3 luvun 4 ja 5 §:ssä tarkoitettujen korvaustaksojen perusteista 30 päivänä joulukuuta 2004 annetun valtioneuvoston asetuksen (1336/2004) 2 luvun 1 § ja 2 §:n 1 momentti, sekä

lisätään 2 lukuun uusi 3 a §, seuraavasti:

2 luku

Hammashoidon korvaamista koskevan taksan perusteet

1 §
Taksojen vahvistaminen

Kansaneläkelaitoksen tulee vahvistaessaan sairausvakuutuslain 3 luvun 4 §:ssä tarkoitettua hammaslääkärinpalkkiotaksaa ja 5 §:ssä tarkoitettua suuhygienistinpalkkiotaksaa sekä rintamaveteraanien hammashuollon järjestämisestä ja korvaamisesta annetun lain (678/1992) 3 §:n 2 momentissa tarkoitettua rintamaveteraanien protetiikan korvaamista koskevaa taksaa noudattaa sairausvakuutuslain 3 luvun 6 §:ssä ja tässä asetuksessa säädettyjä perusteita.

2 §
Hammashoidon taksa

Hammaslääkärin suorittamasta tutkimuksesta ja antamasta hoidosta perityt palkkiot korvataan hammaslääkärinpalkkiotaksan ja rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksan mukaan. Hammaslääkärin määräämästä suuhygienistin tekemästä tutkimuksesta ja antamasta hoidosta perityt palkkiot korvataan suuhygienistinpalkkiotaksan mukaan.


3 a §
Suuhygienistinpalkkiotaksa

Suuhygienistinpalkkiotaksan toimenpiteiden taksoja vahvistettaessa perusteena käytetään enintään 80 euron määrää.

Suuhygienistin tekemä suun ja hampaiden terveystarkastus korvataan kerran kalenterivuodessa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 2009

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä

Hallitussihteeri
Sanna Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.