529/2009

Annettu Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 2009

Valtioneuvoston asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun valtioneuvoston asetuksen (1332/2002) 4 § seuraavasti:

4 §
Vuositulo

Jos työ ja siitä saatava palkkatulo on ollut kausiluonteista, päivärahan perusteena käytetään työttömyyttä välittömästi edeltäneisiin 12 kuukauteen kohdistuvaa vuosituloa.

Työ ja siitä saatava palkkatulo on kausiluonteista, jos työtä luonnonolosuhteiden vuoksi tai muusta vastaavasta syystä voidaan tehdä vain tiettyyn aikaan vuodesta ja jos työmäärä ja työstä saatu palkkatulo tästä syystä ovat huomattavasti tavanomaista suuremmat.


Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä heinäkuuta 2009.

Asetusta sovelletaan jo 1 päivästä heinäkuuta 2009.

Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 2009

Ministeri
Anni Sinnemäki

Hallitussihteeri
Kirsi Päivänsalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.