474/2009

Annettu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2009

Tasavallan presidentin asetus valtion virka-ansiomerkistä annetun asetuksen 9 §:n muuttamisesta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty hallinto- ja kuntaministerin esittelystä,

muutetaan valtion virka-ansiomerkistä 24 päivänä maaliskuuta 1961 annetun asetuksen (166/1961) 9 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 732/1988, seuraavasti:

9 §

Hakemus virka-ansiomerkin saamisesta on toimitettava ennen syyskuun 1 päivää edellä 8 §:ssä tarkoitettuun virastoon tai laitokseen. Viraston tai laitoksen tulee ennen seuraavan lokakuun 1 päivää toimittaa hakemusasiakirjat ja hakijoiden nimikirjanotteet lausuntonsa ohella sekä mahdolliset esityksensä virka-ansiomerkin antamisesta valtion virka-ansiomerkkitoimikunnalle. Tarkastettuaan hakemukset ja esitykset on valtion virka-ansiomerkkitoimikunnan toimitettava ne oman lausuntonsa ohella marraskuun 25 päivään mennessä valtiovarainministeriölle tasavallan presidentille esiteltäväksi.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2009.

Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2009

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.