320/2009

Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2009

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan vuodelta 2009 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta 29 päivänä tammikuuta 2009 annetun valtioneuvoston asetuksen (40/2009) 2 §:n 3 kohta, 12 §:n 1 momentin 1 kohta ja liite 2, sekä

lisätään asetukseen uusi 21 a §, seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


3) neuvoston tilatukiasetuksella yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 73/2009;


12 §
Eläinyksikköä kohti maksettavien tukien myöntämisen edellytykset

Eläinyksikköä kohti maksettavien tukien myöntämisen edellytyksenä on, että eläimistä on pidetty kirjaa ja että;

1) hakijalle on vahvistettu neuvoston tilatukiasetuksen 104 artiklassa määritelty uuhien tuottajakohtainen enimmäismäärä;


21a §
Tuotannosta irrotetun tuen ja rakennemuutoskorvauksen suuruus

Tukilain 10 e §:ssä tarkoitettua sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea vuodelta 2009 voidaan myöntää enintään 150 euroa viitemäärän eläinyksikkömäärää kohti.

Tukilain 10 g §:ssä tarkoitettua sika- ja siipikarjatalouden rakennemuutoskorvausta vuodelta 2009 voidaan myöntää enintään 150 euroa rakennemuutoskorvauksen perusteena olevan viitemäärän eläinyksikkömäärää kohti.


Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä toukokuuta 2009.

Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Katri Valjakka

Liite 2

ENIMMÄISMÄÄRÄRAJOITTEET
tuen määrä, miljoonaa euroa
Maito, nautaeläimet, uudet ja kutut sekä hevoset 24,20
Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki ja rakennemuutoskorvaus 37,87
Kasvihuonetuotanto 16,61
Puutarhantuotteiden varastointituki 1,02
Kotieläintilan hehtaarituki 9,69
Etelä-Suomen erikoiskasvituki 0,97

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.