259/2009

Annettu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2009

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoneuvojen kuormakoreista, kuormaamisesta ja kuorman kiinnittämisestä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

lisätään ajoneuvojen kuormakoreista, kuormaamisesta ja kuorman kiinnittämisestä 14 päivänä joulukuuta 1982 annettuun liikenneministeriön päätökseen (940/1982) uusi 18 a § seuraavasti:

18 a §
EY- tyyppihyväksytyn ja toisessa ETA- valtiossa hyväksytyn ajoneuvon kuormakori

Ajoneuvon kuormakoriin ja sen kiinnitykseen ajoneuvoon ei sovelleta tämän päätöksen 3, 4, 5, 6, 8, 9 ja 10 §:ää, jos ajoneuvo kuormakorilla varustettuna on:

1) EY-tyyppihyväksytty direktiivin 2007/46/EY mukaisesti; tai

2) toisessa ETA-valtiossa tai Ahvenanmaan maakunnassa piensarjatyyppi- tai yksittäishyväksytty.


Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä huhtikuuta 2009.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EY, (32007L0046); EYVL N:o 263; 9.10.2007, s. 1

Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2009

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Liikenneneuvos, johtava asiantuntija
Kari Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.