116/2009

Annettu Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 2009

Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta 14 päivänä kesäkuuta 2007 annetun valtioneuvoston asetuksen (680/2007) 1 §:n 1 momentti, 7 §:n 1 momentti ja liitteen 2 kohta, sellaisena kuin niistä on liitteen 2 kohta asetuksissa 341/2008 ja 386/2008 sekä

lisätään asetukseen uusi 7 b – 7 d § sekä liitteeseen uusi 3 kohta seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään niiden radiotaajuuksien käytöstä (käyttösuunnitelma), joita käytetään viestintämarkkinalain (393/2003) 4 §:ssä tarkoitettuun toimilupaa edellyttävään teletoimintaan ja televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain (744/1998) 7 §:ssä tarkoitettuun toimiluvanvaraiseen televisio- ja radiotoiminnan harjoittamiseen sekä näillä taajuusalueilla tapahtuvaan matkaviestinjärjestelmien tuotekehitys-, testaus- ja opetuskäyttöön.


7 §
Digitaalinen laajakaistainen 450 matkaviestinverkko

Valtakunnallisen digitaalisen laajakaistaisen 450 matkaviestinverkon toimintaan käytettävät taajuusalueet ovat 453,700 – 456,925 MHz ja 463,700 ― 466,925 MHz. Lisäksi käytettävissä on taajuusalueet 452,425 ― 453,700 MHz ja 462,425 ― 463,700 MHz lukuun ottamatta liitteen 3 kohdassa määrättyjä alueita.


7 b §
Digitaalinen laajakaistainen 2500 matkaviestinverkko

Valtakunnallisen digitaalisen laajakaistaisen 2500 matkaviestinverkon toimintaan käytettävä taajuusalue on 2500 ― 2690 MHz. Taajuusalueilta 2500 ― 2570 MHz ja 2620 ― 2690 MHz voidaan myöntää 14 kappaletta 2 x 5 MHz:n taajuuskaistaparia. Taajuudet alueella 2570 ― 2620 MHz myönnetään yhtenä 50 MHz:n taajuuskaistana.

7 c §
Digitaalinen laajakaistainen 3500 matkaviestinverkko

Digitaalisen laajakaistaisen 3500 matkaviestinverkon alueelliseen toimintaan käytettävä taajuusalue on 3410 ― 3590 MHz.

7 d §
Matkaviestinverkkojen käyttörajoitukset

Edellä 5, 6 ja 7 a ― 7 c §:ssä matkaviestinverkkojen käyttöön tarkoitettuihin taajuusalueisiin sovelletaan liitteen 3 kohdassa määrättyjä käyttörajoituksia.


Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä maaliskuuta 2009. Liitteen 3.2 kohta tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä lokakuuta 2009, 3.3 kohta 1 päivänä heinäkuuta 2009 ja 3.5 kohta 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 2009

Viestintäministeri
Suvi Lindén

Neuvotteleva virkamies
Maaret Suomi

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.