20/2009

Annettu Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2009

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtioneuvoston kanslian esittelystä,

muutetaan valtioneuvoston kansliasta 4 päivänä huhtikuuta 2007 annetun valtioneuvoston asetuksen (393/2007) 2 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1491/2007, seuraavasti:

2 §
Valtioneuvoston kanslian alaiset valtio-omisteiset yhtiöt

Valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluvat yhtiöt:

Altia Oyj, Arek Oy, Art and Design City Helsinki Oy Ab, Boreal Kasvinjalostus Oy, Destia Holding Oy, Edita Oyj, Eka-kiinteistöt Oy, Ekokem Oy Ab, Elisa Oyj, FCG Finnish Consulting Group Oy, Fingrid Oyj, Finnair Oyj, Fortum Oyj, Gasum Oy, Haus kehittämiskeskus Oy, Itella Oyj, Kemijoki Oy, Labtium Oy, Motiva Oy, Neste Oil Oyj, OMX AB (publ), Patria Oyj, Rahapaja Oy, Raskone Oy, Santapark Oy, Silta Oy, Solidium Oy, Suomen Siemenperunakeskus Oy, Suomen Viljava Oy, Vapo Oy sekä VR-Yhtymä Oy.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2009

Pääministeri
Matti Vanhanen

Vanhempi hallitussihteeri
Kari Peltonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.