558/2008

Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2008

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan ajokorttiasetuksen soveltamisesta 18 päivänä syyskuuta 2003 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (815/2003) voimaantulosäännöksen 2 momentti seuraavasti:


Kouluajoneuvoksi ennen tämän asetuksen voimaantuloa hyväksyttyä ajoneuvoa saadaan käyttää kuljettajantutkinnon ajokokeessa ennen 30 päivää syyskuuta 2013 edellyttäen, että ajoneuvo täyttää tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleet ajokokeessa käytettävää ajoneuvoa koskevat vaatimukset.


Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä syyskuuta 2008.

Komission direktiivi 2008/65/EY (32008L0065); EYVL N:o L 168, 28.6.2008, s. 36

Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2008

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Hallitusneuvos
Eija Maunu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.