441/2008

Annettu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2008

Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta 14 päivänä kesäkuuta 2007 annetun valtioneuvoston asetuksen (680/2007)3 ja 5 §, sellaisena kuin niistä on 3 § asetuksessa 114/2008, sekä

lisätään asetukseenuusi 7 a § seuraavasti:

3 §
Televisioverkot

Televisiotoimintaan käytettävät taajuusalueet ovat 174–230 MHz ja 470–790 MHz.

Taajuusalueella 470–790 MHz valtakunnallisen ja alueellisen toimiluvanvaraisen televisiotoiminnan yhteiskäytössä on viisi kanavanippua. Tämän lisäksi Yleisradio Oy:n käytettävissä on yksi kanavanippu julkisen palvelun tehtävänsä hoitamista ja Yleisradio Oy:lle myönnetyn toimiluvan mukaisen ohjelmiston välittämistä varten. Alueelliseen televisiotoimintaan Vaasan seudulla on käytettävissä yksi kanavanippu.

Toimiluvanvaraisen televisiotoiminnan ja Yleisradio Oy:n valtakunnallisten ja alueellisten televisioverkkojen käyttöön tarkoitetut radiotaajuudet ja verkoissa käytettävien radiolähettimien suurimmat sallitut lähetystehot määrätään liitteessä.

Televisiotoiminnan teräväpiirtolähetyksiin käytettävä taajuusalue on 174–230 MHz. Valtakunnallisille teräväpiirtolähetyksille on kaksi kanavanippua. Lisäksi taajuusalueella 470–790 MHz on yksi kanavanippu alueellisiin televisiotoiminnan teräväpiirtolähetyksiin pääkaupunkiseudulla.

5 §
Toisen sukupolven matkaviestinverkot

Toisen sukupolven digitaaliseen matkaviestintoimintaan (GSM) käytettävät taajuusalueet ovat 880–915 MHz ja 925–960 MHz (900 MHz:n taajuusalue) ja 1710–1785 MHz ja 1805–1880 MHz (1800 MHz taajuusalue).

Valtakunnallisia sekä 900 MHz:n ja 1800 MHz:n taajuusalueella toimivia digitaalisia GSM-matkaviestinverkkoja on kolme.

7 a §
Digitaalinen laajakaistainen 800 matkaviestinverkko

Valtakunnallisen digitaalisen laajakaistaisen 800 matkaviestinverkon toimintaan käytettävä taajuusalue on 790–862 MHz. Taajuusalueella on myös radiomikrofoni- ja sotilaskäyttöä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2008.

Tämän asetuksen 5 § tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2008

Ministeri
Sari Sarkomaa

Neuvotteleva virkamies
Maaret Suomi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.