195/2008

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2008

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 15 §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan autojen ja perävaunun rakenteesta ja varusteista 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1248/2002) 15 §:n 1 momentti seuraavasti:

15 §
Ajopiirturi

1. Ajopiirturia, josta säädetään tieliikenteen valvontalaitteesta annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3821/85, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksilla (ETY) N:o 3314/90, 3572/90 ja 3688/92 sekä asetuksilla (EY) N:o 2479/95, 1056/97, 2135/98, 1360/2002 ja 561/2006, ei vaadita ajoneuvossa, johon ei ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) 7 §:n mukaan tarvitse soveltaa mainittua neuvoston asetusta. Ajo-opetukseen käytettävässä N2-, N3-, M2- ja M3-luokan ajoneuvossa tulee kuitenkin olla ajopiirturi.Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2008.

Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2008

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Yli-insinööri
Juha Valtonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.