1/2008

Annettu Helsingissä 3 päivänä tammikuuta 2008

Valtioneuvoston asetus tekijänoikeusasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

muutetaan 21 päivänä huhtikuuta 1995 annetun tekijänoikeusasetuksen (574/1995) 1 §:n johdantokappaleen ruotsinkielinen sanamuoto, 2 §:n 1 momentin johdantokappaleen ruotsinkielinen sanamuoto ja 2 kohta sekä 2 momentin johdantokappaleen ruotsinkielinen sanamuoto, 3 §:n johdantokappaleen ruotsinkielinen sanamuoto sekä 4 §, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1036/2005, seuraavasti:

2 §

Tekijänoikeuslailla suojatusta aineistosta saavat valmistaa tekijänoikeuslain 16 §:ssä, 16 a §:n 1 ja 2 momentissa sekä 16 d §:ssä tarkoitetulla tavalla kappaleita ja saattaa ne yleisön saataviin:


2) yliopistolaissa (645/1997) tarkoitettujen yliopistojen kirjastot;


4 §

Tekijänoikeuslailla suojatusta aineistosta saavat tekijänoikeuslain 16 d §:ssä tarkoitetulla tavalla valmistaa kappaleita ja saattaa ne yleisön saataviin:

1) kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä annetussa laissa (1433/2007) tarkoitetut kirjastot;

2) Kansallinen audiovisuaalinen arkisto; ja

3) kirjastolaissa (904/1998) tarkoitetut kuntien yleiset kirjastot.


Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä tammikuuta 2008.

Helsingissä 3 päivänä tammikuuta 2008

Opetusministeri
Sari Sarkomaa

Hallitusneuvos
Jorma Waldén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.