1211/2007

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2007

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 38 §:n ja liitteen 1 muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1248/2002) 38 § ja liitteessä 1 olevan I osan 8 kohta, sellaisena kuin niistä on viimeksi mainittu asetuksessa 42/2007, seuraavasti:

38 §
Raportointi myönnetyistä poikkeuksista

1. Ajoneuvohallintokeskus toimittaa liikenne- ja viestintäministeriölle joka vuosi maaliskuun loppuun mennessä luettelon 35–37 §:n nojalla edellisenä vuonna myönnetyistä poikkeuksista.

2. Katsastustoimipaikat ilmoittavat Ajoneuvohallintokeskukselle tiedot peilien jälkiasentamisesta yhteisössä rekisteröityihin raskaisiin tavarankuljetusajoneuvoihin annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/38/EY 3 artiklan 3 kohdan perusteella hyväksytyistä teknisistä ratkaisuista toimitettaviksi Euroopan yhteisöjen komissiolle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/38/EY, (32007L0038); EYVL N:o L 184, 14.7.2007, s. 25

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2007

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Yli-insinööri
Juha Valtonen

Liite 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.