897/2007

Annettu Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2007

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 14 §:n ja liitteen 2 muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1248/2002) 14 §:n 2 momentti sekä liitteen 2 otsikko ja johdantokappale,

sellaisina kuin ne ovat, 14 §:n 2 momentti asetuksessa 354/2006 sekä liitteen 2 otsikko ja johdantokappale asetuksessa 575/2003, seuraavasti:

14 §
Direktiivien ja E-sääntöjen mukaiset vaatimukset

2. Tyyppihyväksynnässä ja yksittäisen ajoneuvon rekisteröinti- tai muutoskatsastuksessa voidaan soveltaa seuraavia poikkeuksia liitteessä 1 olevista vaatimuksista:

a) EY-tyyppihyväksynnässä, kansallisessa tyyppihyväksynnässä sekä rekisteröinti- ja muutoskatsastuksessa matkailuautolle, sairasautolle, ruumisautolle, invataksille, pelastusautolle, poliisiautolle ja rajavartiolaitoksen autolle liitteessä 2 olevia poikkeuksia;

b) kuljetettavien matkustajien tai tavaroiden suojeluun tarkoitetulle ajoneuvolle (panssaroidulle ajoneuvolle) liitteessä 3 olevia poikkeuksia;

c) muulle erikoiskäyttöön tarkoitetulle ajoneuvolle, mukaan lukien matkailuperävaunut, liitteessä 4 olevia poikkeuksia;

d) ajoneuvonosturille liitteessä 5 olevia poikkeuksia;

e) ajoneuvolain 30 §:ssä tarkoitetussa piensarjatyyppihyväksynnässä ja piensarjatyyppihyväksytyn ajoneuvon rekisteröinti- ja muutoskatsastuksessa sekä yksittäiskappaleena valmistetun ajoneuvon tai yksittäiskappaleena maahantuodun M1-, N1- ja N2-luokan ajoneuvon rekisteröinti- ja muutoskatsastuksessa liitteessä 6 olevia poikkeuksia.


Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä marraskuuta 2007.

Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2007

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Liikenneneuvos, johtava asiantuntija
Kari Saari

Liite 2

MATKAILUAUTON, SAIRASAUTON, RUUMISAUTON, INVATAKSIN, PELASTUSAUTON, POLIISIAUTON JA RAJAVARTIOLAITOKSEN AUTON RAKENNE JA VARUSTEET

Tätä taulukkoa voidaan soveltaa matkailu-, sairas- ja ruumisauton EY-tyyppihyväksynnässä ja kansallisessa tyyppihyväksynnässä sekä rekisteröinti- ja muutoskatsastuksessa mainituille ajoneuvoille sekä invataksille, pelastusautolle, poliisiautolle ja rajavartiolaitoksen autolle.


Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.